Lever Världsbanken upp till sitt chockbudskap?

Häromdagen skrev jag om den rapport, ”Turn Down the Heat”, från Världsbanken som varnade för att vi går mot en uppvärmning på fyra grader till sekelskiftet om det inte sker ”allvarliga politiska förändringar”. Världsbankens ordförande Dr. Jim Yong Kim skrev i förordet till rapporten att man hoppades att den skulle ”chocka oss till handling”.

Förutom att man måste ta innehållet i denna rapport på största allvar tyckte jag att man måste fundera över vilka som skulle chockas till handling och hur. Men jag måste också säga att jag var rätt förvånad över avsändaren: Världsbanken.

Nu läser jag en artikel i den australiska tidningen GreenLeft som menar att Världsbanken borde följa sina egna råd. Artikelförfattaren Simon Butler menar att Världsbanken investerar i fossila bränslen på ett sätt som bidrar till uppvärmningen av klimatet. Han ger några olika exempel:

Att bankens finansiering av kol har ökat 40-faldigt under de senaste fem åren, att man  finansierat  kraftverk för brunkol (det mest förorenande fossila bränslet) i Kosovo, att man 2010 lånade ut 3.750.000.000 dollar för att bygga ett av världens största koleldade kraftverk i Sydafrika eller att banken förra månaden lovade  att stödja en stor expansion av Egyptens olje-och gassektor.

Banken har också spenderat miljarder på att hjälpa jordbruksföretag att köpa upp jordbruksmark i länderna i syd. Det innebär att klimatvänligt småskaligt jordbruk ersätts med fossilberoende industriellt jordbruk. Knappast ett sätt att ”Turn Down the Heat!

På FN:s klimatkonferens i Cancún för två år sedan utsågs Världsbanken som ”tillfällig förvaltare” av en grön klimatfond på flera miljarder dollar. Fonden skulle hjälpa till att finansiera en hållbar utveckling med låga utsläpp speciellt i länderna i syd. Mer än 90 icke-statliga organisationer, NGO:s och aktivistgrupper sände 2010 ett öppet brev till chefen för  FN: s klimatpanel Christiana Figueres och protesterade mot Världsbankens roll i ”Green Climate Fund”. Grupperna sade:

Trots krisen för klimatet och den ekonomiska krisen fortsätter Världsbanken att finansiera projekt för fossila bränslen i en alarmerande takt, främja falska lösningar på klimatkrisen, och använda finansieringsinstrument som ökar skuldsättningen i utvecklingsländerna. Således är Världsbanken inte lämpad att ge råd i utformningen av en fond som måste säkerställa en rättvis och effektiv långfristig finansiering baserad på principerna om miljöintegritet, rättvisa, hållbar utveckling och demokrati.”

Simon Butler menar mot denna bakgrund att Världsbankens rapport inte är ett uttryck för att man kommer att förändra sitt sätt utan snarare en reklamdrive i samband med FN:s klimatförhandlingar i Doha, Qatar som pågår nu.

Tja, nog för att det behövs mer än gräsrotsaktivitet i Klimatfrågan, något som t.ex. klimatexperten Rikard Warlenius tagit upp i en artikel på Cogito: Kan klimatapatin brytas? Han talar om behovet av att lansera ”ett kraftfullt politiskt projekt” som han menar måste komma från ”människor i ledande ställning – som visar att detta är på allvar”. Jag tror definitivt att han har rätt. Men Dr. Jim Yong Kim och Världsbanken är uppenbarligen inte dessa ledare.

Media: GP, DN,

DN2, DN3, SvD1, SvD2, AB1, AB2

Läs andra bloggar om klimatet

Intressant?

Mer unken höger: DN:s ledarredaktion

Häromdagen skrev jag om hur konsekventa liberaler kan förenas med socialister på europeisk nivå i motståndet mot reaktionära motståndare till bland annat kvinnors rättigheter. Här i Sverige blev sprickorna inom borgerligheten (i detta fall Folkpartiet) tydliga då Birgitta Ohlsson underordnar sig moderaterna och röstar för dinosaurien Tonio Borg.

I lördags skrev tre företrädare för Kristdemokratiska kvinnoförbundet, Centerkvinnorna och Liberala kvinnor en debattartikel i DN som uppmanade regeringen att följa Norges exempel och kriminalisera svenska medborgares sexköp – även utomlands. En mycket rimlig och i förhållande till övrig lagstiftning konsekvent linje kan man tycka. Men förslaget möttes av motreaktion på ledarplats i DN. Då blottades en mängd unkna attityder och ståndpunkter från DN:s ledarredaktion. Samtidigt blottades en ytterligare spricka inom det borgerliga lägret när det gäller försvaret av kvinnors rättigheter och värdighet och en möjlighet till samverkan över den s.k. blockgränsen i en viktig fråga.

Bland de  unkna ståndpunkter som kommer fram hör den urskuldande synen på sexköp:

Det är inget grovt våldsbrott, det är ett bötesbrott som för femton år sedan inte ens var ett brott.

Ännu värre är att man faktiskt tycks se svenska mäns sexköp utomlands som en sorts bistånd:

…om man ska se det krasst, är det bättre att se sina barn svälta ihjäl än att prostituera sig?

Vad som blir ett val för den som inte har något val är ju inte på något vis ett argument till försvar för den som i överläge utnyttjar  och drar nytta av den som är utan valmöjlighet!

Det finns mer att säga om denna ledare. Det har också sagts i ett flertal mycket bra blogginlägg av bl.a. Lena Sommestad, Maria Robsahm (Feministiskt Perspektiv) och andra:

Bloggat: Lena Sommestad, Feministiskt Perspektiv1, Feministiskt Perspektiv2, Calleism, Skulden är min, Intersektionell Solidaritet

Intressant?

Fakta om den s.k.massinvandringen

På den ofta mycket intressanta bloggen Cornucopia kan man läsa en mycket bra genomgång av officiell statistik från migrationsverket om bruttoinvandringen till Sverige från 1980 till 2011.

Han visar att en minoritet av invandrarna är flyktingar. Det är den sortens invandrare som rasisterna brukar varna för och se som ett problem. Därför är denna statistik viktig.

Detta betyder däremot inte att man behöver instämma i alla hans slutsatser eller tankar kring denna statistik, men det är  bra som faktaunderlag mot olika rasister eller bara mot ren okunnighet.

P.S. : Efter att jag ”publicerat” detta lästips ser jag att Maria Robsahm på Feministiskt Perspektiv behandlat samma ämne utifrån samma statistik. Det är en skarp och mycket välformulerad uppgörelse med Jimmie Åkessons lögner om 200.000 massinvandrare. Läs den också!

Intressant?

Liberaler och socialister tillsammans mot den kristna högern – men i regeringen viker man ner sig.

Den 21 november röstade EU-parlamentet för Maltas Tonio Borg som ny EU-kommissionär för hälsofrågor med den skrämmande övervikten 386 mot 281 med 28 nedlagda. Skrämmande med tanke på hans djupt reaktionära inställning när det gäller kvinnors rättigheter, homosexuellas rättigheter och sexuella rättigheter. En som utmärkte sig genom ett modigt och i dessa sammanhang både ovanligt och uppiggande känslosamt motstånd mot Tonio Borg var folkpartiets (Uppsala) EU-parlamentariker Cecilia Wikström. Hon kallade saker vid sina rätta namn och benämnde Borg som den dinosaurie han faktiskt är inom politiken.  

När hon intervjuades om omröstningen i EU-parlamentet sa hon bland annat:

Det är dom konservativa och dom ultrakonservativa, dom reaktionära och europaskeptikerna som har stöttat honom. Vi som är liberaler, socialister, demokrater, dom gröna och den förenade vänstern har sagt entydigt nej. Så han ska ju veta att dom rumsrena partierna, majoriteten av dom stöttar honom inte.

Detta kan ju vara värt att lägga på minnet. Det är ju inte alltid man hör liberaler räkna vänstern till ”de rumsrena”. Men i dessa frågor kan uppenbarligen konsekventa liberaler och socialister mötas i samma rum, nog så viktigt i en tid då diverse reaktionärer bland annat med hjälp av religionen försöker rulla tillbaka mänskliga erövringar. Till det reaktionära gänget hör däremot uppenbarligen moderaten Gunnar Hökmark som i samma TV-inslag säger:

Jag tycker att det är bra att Malta har fått sin kommissionär. Och sen tycker jag också att det är bra att vi klargjort att vi vare sig här lika lite som i Sverige har någon diskriminering av personer som ska ha ledande befattningar när det gäller religiös tro eller personlig övertygelse. Alla ska få företräda unionen.

Hökmarks ömmande för dessa mörkermän känns inte ärlig. Tror han att en ledande persons åsikter inte har någon betydelse för hans maktutövning (för makt har en kommissionär)? Och vad tycker han själv? Är det inte värre att få in folk som är för diskriminering av kvinnor och homosexuella än att värna förtryckarnas rätt?

De svenska högerkristna i KD känner sig nöjda med Hökmark och Tonio Borg.  Kristdemokraten Annelie Enochsson klappar föga förvånande händerna på sin blogg för Hökmarks principlösa försök att undvika debatten i sakfrågorna.

Men EU-parlamentet är ju bara rådgivande. Det avgörande beslutet om kommissionärer fattas av ministerrådet. Och där säger den svenska regeringen att den inte kommer rösta mot Tonio Borg. Den moderata piskan tycks vina här som många andra gånger. Och folkpartiets Birgitta Ohlsson får berättigad kritik av Marita Ulvskog, Lena Sommestad m.fl i en debattartikel på Newsmill. Man får hoppas att debatten förs inom folkpartiet.

Media: SvD1, SvD2, DN, AB, Arbetet

Bloggat: Newsmill, Alliansfritt Sverige

Intressant?

Uppsala

Mer hjälp till de som redan har – ett uselt förslag.

Den senaste tiden har jag känt mig gladare av att läsa ledarsidorna i vår enda lokaltidning: den liberala UNT. När det gäller hållningen mot sverigedemokraterna har man haft en principiell antirasistisk linje som man inte kan påstå att alla övriga stormedia presterat. Och när det gäller det senaste usla förslaget från regeringen – det om RUT-avdrag för läxhjälp – har man också argumenterat bra.

På tisdag sammanträder riksdagens skatteutskott. Med största sannolikhet kommer förslaget om RUT-avdrag för läxhjälp (till gymnasieelever) att gå igenom, eftersom sverigedemokraterna även i denna fråga stöder regeringen. Mot det lagda förslaget är förutom s, v och mp, skatteverket, skolverket och de bägge lärarförbunden. Dagens ledare i UNT argumenterar också mot , bland annat så här:

Det är anmärkningsvärt att vad som ser ut som ett rent beställningsjobb från starka intressegrupper först har godkänts av regeringen och därefter av riksdagsutskotten. För vad som beskrivs som ett rutavdrag för läxhjälp är ju i praktiken en riktad skattesubvention till de föräldrar som har resurser nog att ge sina barn privatundervisning efter skoldagens slut.

Hur kan Folkpartiet ha släppt fram ett förslag som går på tvärs med de idéer som är grunden i partiets utbildningspolitik

Redan nu kan man få skatterabatt för läxhjälp, men bara om det sker i samband med barnpassning. Med det lagda förslaget blir det även möjligt för gymnasieelever. Det kallar man från moderaterna för ”en precisering”.

Tyvärr tycks inte moderaternas alliansfolk lyssna till några motargument. En riktigt usel argumentation för förslaget kunde man i veckan lyssna till på Aktuell den 22 november. Det var moderaten Henrik von Sydow från skatteutskottet som debatterade förslaget med Ibrahim Baylan (s).

Ett av von Sydows argument lät så här:

Ska vi hjälpa alla, nå alla, då krävs det många som är med och hjälper barn och unga till mer kunskaper.

Detta argument är ju minst sagt märkligt eftersom förslaget INTE kommer innebära att alla nås utan bara en del. Att det krävs många som är med och hjälper till är naturligtvis sant, men inte heller ett argument för att hjälpen bara ska nå några som dessutom redan har mer resurser.

Sen säger von Sydow:

Vi måste göra flera saker samtidigt.

Att man kan eller måste göra fler saker samtidigt är ju inte i sig ett argument för att göra något dåligt, något som ökar skillnaderna mellan eleverna och försämrar resultaten.

Trots detta verkade det som om von Sydow tyckte att det var en väldigt välfunnen formulering för han upprepade den faktiskt fem gånger under den korta debatten! Även när programledaren ställer frågan om man inte skulle kunna lägga de 30 miljonerna som detta kostar direkt till skolan istället svarar von Sydow igen att ”man måste göra flera saker samtidigt” och att det är en ”blygsam summa i sammanhanget”. Att något är en ”blygsam summa” kan ju aldrig vara ett argument för något som leder åt fel håll. Det är snarare ett argument från någon som anar att han gör fel, typ ”jag stal men det var bara en blygsam summa”.

Ytterligare ett (uselt) argument från von Sydow är:

Jag förstår inte varför vi behöver stänga dörrar till mer kunskap för barn och unga

Att istället för att bemöta de sakliga och välgrundade argumenten mot förslaget börja prata om att motståndarna vill förhindra det genom att ”stänga dörrar” bidrar knappast till någon klarhet.

Vad döljer sig bakom alliansens öppna dörr?

En annan dålig argumentation för förslaget kunde man läsa från centerpartisten Annika Qarlsson, som i SvD skrev:

Familjer med hög inkomst kan redan i dag anlita personer för ytterligare läxhjälp. Ibland i form av ”svart” läxhjälp.

Genom att inkludera även läxhjälp i rut-avdraget blir tjänsten mer prisvärd och därför också i högre grad använd av en större del av befolkningen.

Att man ska bidra till att både befästa och förstärka rådande ojämlikhet genom att ge ”riktade skattesubventioner till de föräldrar som har resurser nog att ge sina barn privatundervisning efter skoldagens slut” (för att åter citera liberala UNT) blir inte mer sympatiskt för att fler av dem med resurser kommer att använda sig av det.

Säg nej till detta usla förslag. Folkpartister, lyssna till era kloka liberala partivänner!

Media: GP, SR, AB

Bloggat: Bengt Silfverstrand

Intressant?

Läs andra bloggar om klass

Uppsala

Om att tolerera missiler – olika måttstockar.

Fredspresidenten Obama har olika måttstockar vad gäller att ”tåla” missilattacker beroende på vem som träffas:

Intressant?

Bloggar om Gaza

4 grader: ”Det är aldrig för sent att göra så mycket som möjligt”.

För några dagar sedan kom Världsbanken – av alla institutioner – ut med rapporten Turn Down the Heat som varnar för att vi går mot en uppvärmning på fyra grader till sekelskiftet om det inte sker ”allvarliga politiska förändringar”.

Världsbankens ordförande Dr. Jim Yong Kim skriver i förordet till rapporten att:

 Det är min förhoppning att den här rapporten chockar oss till handling. Även för de av oss som redan förbundit sig att bekämpa klimatförändringarna, hoppas jag att det ger oss anledning att arbeta mycket mer brådskande.
Bristen på åtgärder mot klimatförändringar riskerar inte bara att göra välstånd oåtkomligt för miljontals människor i utvecklingsländerna, det hotar att rulla tillbaka decennier av hållbar utveckling.

Vi är väl medvetna om den osäkerhet som omger dessa scenarier och vi vet att olika forskare och studier är oense ibland om graden av risk. Men det faktum att sådana scenarier inte kan uteslutas är tillräckligt för att motivera att stärka nuvarande klimatpolitik. Att hitta sätt att undvika detta scenario är avgörande för samhällens hälsa och välbefinnande runt om i världen. Även om varje region i världen kommer att påverkas kommer de fattiga och mest sårbara att drabbas hårdast.

 

Man måste naturligtvis hoppas att han har rätt vad gäller chockbudskapets förmåga att framkalla handling. Uppgivenhet är det säkraste sättet för att dessa hemska framtidsscenarier för mänskligheten ska bli sanna. Jag tycker att meteorologen Pär Holmgren uttryckte detta bra i TV hos Hübinette:Det är aldrig för sent att göra så mycket som möjligt”.

Men frågan är ju vilka som framförallt är ”oss” . Vilka är vi som ska chockas till handling? Till att börja med finns det stora grupper av fattiga människor i världen som på inget vis alls bidrar till ökningen av växthusgaser. De kan varken ställas till ansvar eller krävas på någon handling. Tvärtom måste de ha hjälp från de länder som verkligen bidragit och bidrar till jordens upphettning. En del av dessa drabbade och fattiga samlades i april 2010 i Cochabamba, Bolivia för att enas i sina krav på verkliga förändringar kombinerade med rättvisa.

En rättvisevinkel på klimatfrågan på vår jord är att de som är minst skyldiga, men mest drabbade av klimatförändringarna ska kompenseras av de rika länderna. De rika länderna har också utlovat sådant stöd. Men här tycks utvecklingen inte gå åt rätt håll. Sverige har till och med sänkt sina bidrag från 1 till 0,5 miljarder år 2013. Dessutom är det, enligt en debattartikel av bland annat ärkebiskop Anders Wejryd och Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson så att:

…när vi granskar Sveriges agerande framgår det att vi inte bidragit med enda ny krona till klimatfinansieringen i fattiga länder – varenda krona har tagits från biståndsbudgeten. Detta är ett löftesbrott som gränsar till lurendrejeri gentemot fattiga människor som har rätt till ett skadestånd utöver biståndet.

Men även bland oss som lever i de rika länderna finns det stora skillnader. Rikare människor med högre konsumtion utsätter klimatet för större påfrestningar. Män påverkar klimatet mer än kvinnor. Det gäller naturligtvis generellt och inte för varje individ, men är belagt av forskning. En slutsats av det borde ju vara att åtgärder för att minska de rikas inkomster och konsumtion genom omfördelning till nyttigare ändamål är viktiga. Samtidigt är det ju så att vi alla påverkar klimatet negativt genom vårt sätt att leva, konsumera, äta, resa, bo och producera. Alla kan vi förändra saker i vår livsstil på sådana sätt som t.ex. rekommenderas på bloggen Klimatförändringen. Den stora och ökande köttkonsumtionen främst av nötkött är t.ex. ett stort problem bland annat genom att nötkreatur producerar metangas. Enligt FN utgör växthusgaser från boskap omkring 18 procent av världens utsläpp. Här kan vi alla naturligtvis tänka på hur vi kan förändra vår kost. Det senaste numret av Klimattidningen Effekt har ett stort tema om just detta med köttätandet.

Ändå är de stora förändringar som måste till förändringar av hela system för produktion, konsumtion och transporter. Sådana förändringar kan inte ske bara som summan av en mängd individuella beslut (även om de också behövs). Det måste ske (som även Världsbanken skriver) genom ”Allvarliga politiska förändringar”.

Utvecklingen går alltså för närvarande åt fel håll. Detta gäller även Sverige. Om man beräknar de utsläpp som vår livsstil och konsumtion leder till, genom import från bland annat Kina och andra utvecklingsländer, så har även Sverige ökat sina utsläpp av växthusgaser. Det behövs alltså väldiga och omfattande omställningar. Jag har väldigt svårt att tro att sådana allvarliga förändringar kan ske utan att politiken tar kommandot genom ingrepp i och mot delar av marknadssystemet, genom en kraftfull samhällelig styrning av den avgörande produktionen och transporterna. Vi kan inte heller ha det som nu med ett statligt företag – Vattenfall – som är den värsta klimatboven, som driver kolkraft i Europa och släpper ut 84 miljoner ton koldioxid. För att en verklig klimatomställning dessutom inte ska drabba de fattigaste ännu mer måste också frågor om omfördelning finnas med i omställningen. Det behövs med ett ord helt enkelt en ekosocialistisk inriktning.

Media: DN, SvD1, Svd2, AB, Tv4Nyhetsmorgon,

HD,

Effekt

Blogg: KajsaLisas blogg, Röda Malmö, Jinge , Schlaug, Supermiljöbloggen1, Supermijöbloggen2

Cogito

Intressant?

Ekeroth lämnar allt utom lönen…

Affären kring sverigedemokraternas tre järnrörsmän fortsätter. Nu meddelar Kent Ekeroth att han lämnar sitt uppdrag som rättspolitisk talesperson och sitt deltagande i riksdagens utskottsarbete. Om detta kan man säga att OM en järnrörsman skulle kunna fortsätta att uppbära ett politiskt uppdrag som talesperson i rättspolitiska frågor då vore den svenska demokratin ännu mer hotad än den redan är.

Partiets gruppledare Björn Söder tycker att detta tyder på ”självrannsakan och gott omdöme”. Björn Söder har uppenbarligen inte en speciellt hög eller nyanserad uppfattning om innehållet i begreppet ”gott omdöme”. Är allt som inte är ett uselt omdöme (i detta fall att sitta kvar) uttryck för ”gott omdöme”?

Mer oroande är att Söder tillägger att Ekeroth nu ska ”ägna sin tid åt att bygga upp förtroendekapitalet igen”. Med tanke på  Söders frikostiga uppfattning om vad som är uttryck för ”gott omdöme” så kan man misstänka att den tid de räknar med för att Ekeroths ”förtroendekapital” ska vara återuppbyggt är mycket kort. Lika kort som massmedias glömska.

Däremot sitter Ekeroth kvar som riksdagsledamot. Så långt sträckte sig inte det ”goda omdömet”. Och det mest intressanta och det som vi bör lägga på minnet är det som fångas i en rubrik ifrån TT Dagens Nyheter:

Ekeroth lämnar allt utom lönen.

Det kan vara bra att minnas nästa gång man hör någon sverigedemokrat hetsa mot bidragstagare.

Media: AB, DN, SvD

Bloggat: Annarkia, Röda Malmö, Varghjärta, INTE RASIST MEN

Intressant

Bloggat om SD

Israels övermakt i siffror.

En aspekt på konflikten mellan staten Israel och palestinierna i Gaza är den totalt dominerande övermakten för Israel. En övermakt som oavsett hur man ser på konflikten i övrigt måste vägas in i varje bedömning. Denna övermakt kan visas med siffror. Här är några siffror från en artikel i The Economist som visar hur kriget drabbar bägge parter, men så olika:

Antal  israeler som dödades av beskjutning från Gaza mellan 1 januari 2012 till 11 november 2012: 1

Antal palestinier som dödades av beskjutning från Israel under samma period: 78

Antal  israeler som dödades av beskjutning från Gaza mellan den 13 november och 19 november: 3

Antal palestinier som dödades av beskjutning från Israel under samma period: 95

Antal  israeler som dödades av beskjutning från Gaza sedan 2006: 47

Antal palestinier som dödades av beskjutning från Israel sedan 2006 till 21 juli 2012: 2879

Antal människor dödade i trafikolyckor i Israel under 2011: 384

Media: AB, SvD, DN

Intressant?

Agendas oförmåga

Den 1 december förra året kunde man på TVAktuellt se en debatt mellan sd:s Jimmie Åkesson och centerpartiets nya ledare Annie Lööf. Det slående med den debatten var hur svarslös och svag Lööf var i bemötandet av Åkessons åsikter. Jag skrev ett blogginlägg om denna debatt då som jag nu kommer att tänka på efter att Jimmie Åkesson intervjuats på Agenda av Anna Hedenmo. Det finns likheter i oförmågan. Fast i Hedenmos fall är det ännu värre, dels för att hon hade ”drömläge”, dels för att hon trots detta gör ett så dåligt journalistiskt jobb.

Johan Croneman skriver i DN en alldeles utmärkt artikel om denna sorgliga journalistiska oförmåga. Läs den.

Som ett uppiggande alternativ till stormedias oförmåga kan man också läsa bloggen inte rasist men.

Hos Dagens Arena finns också en mycket bra artikel av Per Wirtén som kritiserar stormedia för deras undfallande behandling av SD.

Intressant?

%d bloggare gillar detta: