Jag anklagar inte regeringen….

Så verkar det då klart att Finland kommer gå med i Nato. Men inte Sverige. I alla fall inte nu och inte ”hand i hand” med Finland.

Jag ser att en hel del kommentatorer ser detta som ett sorts misslyckande. Ilmari Käihkö, en av alla dessa ”krigsvetare” som numera får mycket plats i medierna, menar till exempel att ”de politiska aspekterna” väger tyngre än ”säkerhetsaspekterna”:

Regeringen har sagt att det är dess viktigaste uppgift att föra Sverige in i Nato. Då ser inte det här särskilt bra ut.

Även socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson tycks instämma i detta.

För en gångs skull tycker jag att kritiken mot regeringen i detta fall är både orättvis och felaktig. De har verkligen gjort allt de kunnat. De har fjäskat och krupit för de vidriga regimerna i Turkiet och Ungern. De har i strid mot fakta hävdat att Turkiet är en demokrati. De har påbörjat införandet av lagar som kriminaliserar journalistik som kan ”skada Sveriges förhållande till andra länder” och deltagande i organisationer som på lösa grunder kallas ”terroristiska” (så lösa att anhängare till FNL eller ANC hade drabbats om de gällt då). Så regeringen kan verkligen inte anklagas för detta ”misslyckande”.

Som de som läst denna blogg tidigare vet så är jag motståndare till Nato och till svensk Nato-anslutning (läs till exempel denna). Jag ändrade inte heller uppfattning då Ryssland angrep Ukraina. Istället tyckte jag att utvecklingen där Ryssland har fullt upp med att ”klara av” detta krig visade att hotet mot Sverige inte var akut ens ifall vi accepterade tanken på det positiva med Nato som ett skydd. Och jag ställer mig samma fråga nu. Rysslands krig, upprustningen i världen och risken för eskalering är orsak till både sorg, ilska och oro. Men vad är det som är så oroande med att ”det dröjer” med Sveriges inträde i Nato? Vilka är argumenten?

Varför är det så bråttom in i Nato?

Magnus Christiansson, krigsvetare vid Försvarshögskolan, säger att ”vi kommer att hamna i en förhandlingssituation med turkarna ensamma. Det är ingen höjdare”. Men att förhandlingssituationen försämras innebär ju bara att processen in i Nato tar längre tid. Det säger inget om varför det är bråttom.

Men Christiansson framhåller också att ”Sverige blir den svaga länken i allianssystemet i norr”:

…tåget för att bygga upp Natos nya nordflank kommer att gå, Sverige kommer inte att kunna vara med och fatta beslut om det.

Det argumentet låter för mig inte heller så övertygande. Sverige har sedan en lång tid utvecklat ett allt närmare samarbete med Nato. Ingenting har här tytt på att de styrande i Sverige haft några som helst invändningar mot innehållet i de olika samarbeten som skett. För att argument om vikten av att vara med i beslutsfattandet ska ha någon tyngd så måste det finnas exempel på självständiga och från Nato avvikande ståndpunkter hos de svenska beslutsfattarna. Annars spelar det ingen roll. Sveriges regering kommer att både in- och underordna sig uppbygget av ”Natos nya nordflank” oavsett om de varit med och fattat några beslut om det.

Magdalena Andersson säger att en ”splittring mellan Sverige och Finland” gynnar Ryssland. Det skulle kunna öka risken för hot mot Sverige (från Ryssland) och ”öka vår utsatthet för påverkansoperationer”. Att Ryssland på olika sätt kommer försöka störa det alltmer uppenbart icke neutrala Sverige på dess väg in i Nato kan säkert stämma. Men det är väl i så fall lika mycket ett argument för att vi inte borde ha inlett denna process som för att det är problem att den tar tid.

Påverkansoperationer

Men sen är det då detta med ”påverkansoperationer”. Den typen av propaganda från olika stater sker ständigt och när det gäller rysk påverkan så har det till exempel visats på hur man försökt påverka valen i USA (stöd till Trump) eller Frankrike (stöd till Le Pen). Detta sker naturligtvis också i förhållande till Sverige. Tydliga band mellan Ryssland och olika företrädare för SD har också framkommit vid ett flertal tillfällen under åren.

Naturligtvis måste sådana kopplingar påvisas. Samtidigt finns det en risk och en blindhet i samband med detta.

Risken är att det räcker med att hänvisa till likheten i argument mellan svenska debattörer och ryska argument för att slå ned på dem utan att behöva diskutera i sak. Jag skrev t.ex. häromdagen och ifrågasatte att en B52 från USA flög nära den ryska gränsen för att ge ett ”skrämselbudskap” och att svenska ”analytiker” tyckte det var bra. Jag avslutade med att försöka vända på perspektivet för att se hur reaktionerna skulle bli ifall ett ryskt plan flög så nära USA. Dagen därpå skadas en amerikansk drönare som flög över Svarta havet av ryska stridsflygplan. När den ryska ambassadören tar emot protester från USA om detta, svarar han med att göra jämförelsen med ifall det varit tvärtom. Alltså liknande som min jämförelse. Jag försvarar alltså inte de ryska stridsflygplanen. Men inte heller den amerikanska drönaren som inte på något rimligt vis kan sägas försvara USA:s territorium. Men i den alltmer upphetsade krigsstämningen så kan även mitt argument stämplas som en del av ryska påverkansoperationer. Det gör att det demokratiska samtalet försvåras eller blir obefintligt.

Blindheten är kanske värre. Den är en del av att Sverige allt mer inlemmas i USA:s maktsfär. För samtidigt som det talas om olika typer av ryska påverkansoperationer så tycks de verkligt stora och avgörande påverkansoperationerna inte ens existera. Låt mig ta ett exempel.

Tillsammans med en majoritet bestående av 121 andra länder i FN röstade Sverige i juli 2017 för ett avtal om förbud för kärnvapen. Avtalet förbjuder deltagande nationer att utveckla, pröva, tillverka, överföra, äga, lagra, använda eller hota med att använda kärnvapen. Deltagande nationer får inte heller hjälpa någon att delta i sådana aktiviteter, eller tillåta kärnvapen på sitt territorium. Avtalet skulle sedan undertecknas av regeringen. Men det skedde aldrig. För däremellan kom en ”påverkansoperation”. Sverige hade i tre år haft det s.k. Värdlandsavtalet med Nato som innebar att Natoländer kunde stationera trupp på svensk mark. Bara en månad efter omröstningen i FN skrev USA:s försvarsminister James Mattis till Sveriges försvarsminister att Nato inte skulle förnya Värdlandsavtalet om den svenska regeringen skrev under den antagna FN-konventionen om kärnvapenstopp. Vår dåvarande utrikesminister Margot Wallström sa då i TV att: ”Nato ska ju avstå från att säga saker som upplevs som en press eller som hot till Sverige”. För detta blev hon hårt angripen av högern och olika ”militärexperter” liksom av TV:s nyhetsuppläsare som felaktigt framställde det som att Wallström ”varnat” Nato (fast det var tvärtom). Hon fick inte heller något stöd av stats- eller försvarsministern. Och som alla nu vet så skrev Sverige aldrig på det avtal mot kärnvapen som våra företrädare röstat för i FN. Ännu ett hinder på vägen mot Nato hade röjts ur vägen.

Omröstning i riksdagen

Den 22 mars röstar riksdagen om Sveriges medlemskap i Nato. Det kan ju verka konstigt, och är väl också det, med tanke på att Sverige redan ansökt om medlemskap och att detta dominerat nyheterna nu i flera månader. Men så är det i alla fall. Vänsterpartiet och (om jag förstår rätt) även Miljöpartiet kommer att rösta emot detta.

Ett klokt ”skrämselbudskap”?

I lördags flög ett B-52-bombplan från USA:s flygvapen med bas i Polen över Finska viken. Bombplanet vände om strax före ön Hogland som hör till Ryssland.

B-52

Det är tydligen första gången som ett B-52-bombplan från USA flugit i finländskt luftrum. Över Sveriges luftrum har ju detta varit tillåtet sedan flera år av våra regeringar, trots att kanske inte alla svenskar känner till det. Att flyga nära den ryska gränsen är inte heller nytt enligt Peter Haldén docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan:

Att ett amerikanskt bombplan av typen B52 rör sig så här nära ryska gränsen har blivit något av det nya normala.

Jag läser vad en chef och en forskare vid utrikespolitiska institutet tänker om dessa gränsnära flygningar. Utrikespolitiska institutets chef Mika Aaltola säger så här enligt Yle:

Flygningen med USA:s B-52-plan över Finska viken (visar) en tydlig markering. Finska viken är ett av Europas strategiskt viktigaste sund där Ryssland ökat på sin aktivitet.

Och att:

Ryssland (har) ökat på sin provocerande verksamhet från Alaska till Arktis och att det är ett tydligt svar från USA mot ryskt håll att det amerikanska flygvapnets bombplan vänder om i närheten av Hogland i Finska viken.

Till SVT säger han:

Finska viken är ett av Europas strategiskt viktigaste smala sund där Ryssland ökat på sin aktivitet, till exempel på Hogland. Så här tar man de facto hand om sina allierade och skickar ett skrämselbudskap”.

Henri Vanhanen, forskare vid Utrikespolitiska institutet, säger till SVT att ”flygningen demonstrerar Natos engagemang för regionens säkerhet”:

Med flygningen demonstrerar man för Ryssland att här är vi, pigga och vakna.

Vanhanen bedömer också att ”den här typen av kraftuppvisningar kommer att bli mer framträdande under de närmaste åren på grund av det skärpta säkerhetsläget”.

Vanhanen säger också att Finland ”med stor sannolikhet tidigare erbjudits möjlighet till bombplanens närvaro” men att det då ”förmodligen setts som en provokation mot Ryssland”.

Jag funderar över detta. Tidigare har alltså detta avvisats för att man tänkte att det var provocerande mot Ryssland. Men nu är säkerhetsläget sämre och då bryr vi oss inte längre om ifall detta är provocerande. Det är väl samma tanke som Natos chef Stoltenberg uttryckte i SVT om att han kände sig ”trygg med att den styrka Nato visar utplånar alla tvivel i Moskva om vår försvarsförmåga”.

Det är naturligtvis det militära systemets logik. Vi vet att det inte alltid slutar bra. Fienden kanske blir mer provocerad än skrämd (eller både och).

Ukraina och risken för eskalering

Rysslands vedervärdiga angreppskrig mot Ukraina har förändrat så väldigt mycket. Eftersom det var Ryssland och inte USA eller någon annan västmakt eller västmakts-allierad som var angriparen den här gången, så har USA, Nato och närstående satsat på att ge militärt stöd till det angripna Ukraina (Detta till skillnad från till exempel under alla de år då det palestinska folket angripits av Israel eller under USA-kompisen Saudi-Arabiens krig mot Jemen eller under några av USA:s många krig.)  Ändå har det funnits en viss försiktighet vad gäller vapenleveranserna till Ukraina som efterhand trappats upp vad gäller både kvantitet och vapenslag. Det har helt enkelt funnits en tanke om att kriget i Ukraina riskerar att eskalera och att det då även skulle vara risk för att kärnvapen används.

Tupolev Tu-160

Men inget av detta ”försiktighets-tänk” kan jag se hos de två citerade analytikerna ovan. Där handlar det bara om att ”markera tydligt” och skicka ”skrämselbudskap”. Är det så klokt?

Jag vet att Putin är en hemsk despot. Utvecklingen i Ryssland är förfärlig och kriget måste stoppas. Men jag känner mig inte mera trygg av ett Nato som ska skicka ”skrämselbudskap”.

Vi kan dessutom fundera över hur reaktionerna skulle bli ifall Ryssland hade en militärbas i Venezuela (redan det svårtänkbart) och ett ryskt bombflygplan av typ Tupolev flög lika nära Florida som USA-planet flög nära Hogland.

Matpriserna skenar, men det drabbar inte alla lika

Matpriserna

Varje dag möts vi i TV, radio och tidningar av olika procentsiffror för inflationen. Allting blir dyrare, men mest stiger tydligen priserna på mat. Enligt sajten Matpriskollen är prisökningen på mat i februari den största sedan de började mäta 2015.Matpriserna stiger dessutom snabbare i Sverige än i både de nordiska grannländerna och i eurozonen.

Varje månad mäter SCB priserna på 100 000-tals varor och tjänster som svenska hushåll konsumerar. Därifrån räknar SCB ut ”inflationssiffran” så här:

En sammanvägning av de olika prisutvecklingarna görs för att få fram en inflationssiffra. Varorna och tjänsterna viktas för att spegla hur stor del de utgör av konsumtionen för ett genomsnittligt hushåll i Sverige. Den officiella inflationssiffran representerar därmed inte hur prisökningarna ser ut för varje enskilt hushåll, utan för de svenska hushållen i genomsnitt. Varje hushåll skiljer sig mer eller mindre ifrån detta.

SCB:s siffror visar alltså inte hur prisökningarna slår olika mot olika grupper i samhället. Där skiljer det sig nämligen med SCB:s ord ” mer eller mindre ifrån detta”.

Den faktiska inflationen är högre och slår hårdare ju mindre inkomst du har. Om varor som alla måste köpa stiger extra mycket, så drabbar det låginkomsttagare mera, eftersom dessa varors andel av konsumtionen är större ju lägre inkomst (och konsumtion) någon har.

Precis före valet genomförde Novus en undersökning om folks oro för inflationen. Var femte svensk var enligt undersökningen ”mycket orolig” för inflationens inverkan på den egna privatekonomin. Bland dem som var mest oroliga var det främst låginkomsttagare, LO medlemmar, boende i hyresrätt och kvinnor i åldern 30-49.

När det gällde partisympatier så var SD sympatisörer de mest oroliga. Jag undrar om de känner sig nöjda med vad de röstade på?

Samtidigt har vi hört statsminister Kristersson säga att ”Det är bara att bita ihop”. Han uttrycker där en brist på fantasi och handlingskraft som Tidöregeringen verkligen inte saknat när det gäller att göra livet svårare för många grupper som redan har det svårt.

Vänsterpartiet har lite försiktigt framfört att regeringen kunde göra en liknande överenskommelse som den som slutits i Frankrike, där politiker tillsammans med ledande matvarukedjor beslutat om ett pristak. V hänvisade till att matkedjorna (främst ICA, Axfood och Coop som behärskar 90%) gör historiskt höga vinster och att det behövs antingen bättre konkurrens eller regleringar. Men ”Att sätta ett pristak och kanske reglera det i lag är en riktigt dålig idé”, sa genast finansminister Elisabeth Svantesson.

Så vi får väl bita ihop då…det gör det ju i alla fall svårt att äta.

Annars minns jag ett gammalt krav om att ta bort moms på maten. Det skulle naturligtvis kosta väldigt mycket idag när staten drar in så mycket på det. Men även denna skatt har ju alltid slagit orättvist och mest mot dem med minst köpkraft. Och nog vore det möjligt att istället öka skatten på dem med de högsta (kapital-)inkomsterna. Även om de kräver andra politiska förhållanden och att inte folk låter lura sig av typer som Åkesson.

En ny terrorlag anpassad till terroristen i Ankara

Den första svenska terroristlagen tillkom 1972 efter OS i München. Den skärptes efter 11 september-attentaten i USA 2001 och har därefter utvecklats i olika omgångar. Nu vill den nuvarande regeringen ytterligare skärpa denna lagstiftning genom förslag till:

1. lag om ändring i terroristbrottslagen (2022:666),
2. lag om ändring i rättegångsbalken,
3. lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.

Enligt Tomas Ramberg i DN försökte den socialdemokratiska regeringen få igenom en liknande lag redan 2019. Statsminister Kristersson säger till TT att lagen kommer nu ”eftersom vi har ett behov av att visa andra Natoländer att vi tar väldigt hårt på all form av terror”. Frågan är varför Kristersson använder pluralformen här. Det vi vet är ju att det är ett speciellt land som varit missnöjt med hur Sverige förhåller sig till dem som kallas terrorister, av det landets terroristiska regim. Men lagförslaget, säger Kristersson, ”har ingenting med Natoanslutningen att göra alls”.

Det regeringen nu föreslår är att det ska införas ett nytt brott i terroristbrottslagen, ”deltagande i en terroristorganisation”. Enligt lagförslaget ska det bli straffbart att delta i verksamheten i en terroristorganisation om det sker på ett sätt som är ”ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen, allt i den mån som gärningen inte är ringa eller med hänsyn till omständigheterna är försvarlig”.

I Sverige granskar och yttrar sig Lagrådet över lagförslag ”efter anmodan från regeringen eller ett riksdagsutskott”. Det ska Lagrådet göra utifrån hur förslag förhåller sig till grundlagarna, till ”rättsordningen i övrigt”, ”rättssäkerhetens krav” och ”problem som kan uppstå vid tillämpningen”.

Nelson Mandela

Lagrådet kritiserar i sin skrivelse (på 27 sidor) regeringens förslag på flera sätt. Bland annat skriver man att organisationer vars verksamhet antagligen skulle ha betraktats som terrororganisationer enligt förslaget hade varit ”de dåvarande frihetsrörelserna i södra Afrika, däribland African National Congress (ANC) i Sydafrika under den tid som organisationen arbetade mot apartheidsystemet. Även FNL i Sydvietnam ” torde ha träffats av definitionen på terroristorganisation….om denna bestämmelse hade funnits då”.

Därefter konstaterar Lagrådet att:

Såväl frihetsrörelserna i södra Afrika som FNL-rörelsen hade många sympatisörer i Sverige som samlade in pengar, tillhandahöll lokaler för möten, ordnade studiecirklar och gjorde propaganda för dessa rörelser. Som Lagrådet förstår det hade dessa personers handlande varit straffbart enligt föreslagna 4 a §, om det inte hade undantagits genom försvarlighetsrekvisitet.

Och här börjar det kännas mer personligt. Jag hörde till dem som var aktiv i dessa solidaritetsrörelser. Jag vill också fortsatt kunna vara solidarisk med rörelser i andra länder som kämpar för frihet och rättvisa, till exempel i Turkiet. Men nu finns det alltså risk att dessa möjligheter kommer begränsas av ny lagstiftning. Att vi kan bli straffade för sådan aktivitet.

Lagrådet går tack och lov också emot regeringens förslag till ny lagstiftning. De skriver:

Lagrådets sammanfattande bedömning av det framlagda förslaget är att det finns en tydlig risk för att det kommer att innebära en alltför långtgående kriminalisering sett till det behov som kan finnas. Det är också tveksamt om det uppfyller de krav på tydlighet som måste ställas på strafflagstiftning. Slutsatsen blir att förslaget inte i nuvarande skick bör läggas till grund för lagstiftning.

Även Advokatsamfundet går emot regeringens förslag och skriver att behovet av att bekämpa terrorism inte ”motiverar en inskränkning av den i regeringsformen skyddade föreningsfriheten” samt att ”begreppen ´deltagande´ och ´terrorism´ båda är oklart definierade, och att en kriminalisering därmed är riskabel ur legalitetssynpunkt”.

Respekt för Erdoğan

Men regeringen bryr sig inte om experter i detta fall heller (de har ju på en mängd andra områden struntat i forskning och expertis). Statsminister Kristersson säger på sitt typiska sätt att: ”De (Lagrådet) underkänner inte, de har synpunkter. Det har Lagrådet ofta och det har vi alltid respekt för”. Vad denna ”respekt” innebär framstår som minst sagt oklart eftersom regeringen struntar i synpunkterna och ”är fast besluten att införa lagen”.

Tomas Ramberg skrev i den ovan nämnda DN-artikeln att ”Lagen hade från början inget alls med den svenska Natoansökan att göra men blev ett behändigt bytesobjekt när Turkiet började ställa krav på svenska eftergifter”.

”Nato-processsen” som inleddes med den dåvarande s-regeringens hastiga ansökan den 16 maj 2022 för med sig många saker. En sådan sak är att demokratin i form av yttrande- och föreningsfrihet inskränks under rop om att vi ska försvara just demokratin.

Om du vill veta mer om den vidriga regimen i Turkiet och hur den ingriper i grannländer och i Europa med spioneri och våld så läs denna artikel av Olle Svenning i Aftonbladet.

En uppgiven LO-pamp

Det är en rätt tråkig väg att gå….

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson

Samtidigt som de flesta nu går back ekonomiskt så är det lika strålande tider för höjdarna i börsbolagen som det varit sedan många år. LO har publicerat sin årliga rapport om den skenande ojämlikheten där man sedan 1950 undersökt inkomstutvecklingen för vd:arna på 50 av Sveriges största bolag. Se tabellen som visar hur många industriarbetarlöner det går på en direktörslön:

LO:s avtals sekreterare säger till TT att detta ”är beklämmande” och att ”eliten tappat fotfästet”(?). Därför kräver också LO att ”näringslivstopparna ska hålla igen för att löntagarna inte ska kräva full kompensation..”

Men inför frågan vad LO ska göra ”mer än att prata och hota” säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson så här:

En variant är att facken ska börja kriga mer. Men det är väldigt destruktivt för samhället att de arbetande massorna ska behöva jävlas för att få en större andel av pengen. Det kostar ju rätt mycket för samhället, med produktionsbortfall och harmonin i samhället. Det blir rätt stökigt. Det är en rätt tråkig väg att gå.

Ack ja. Med sådana ledare kommer det inte att bli några förändringar till det bättre, annat än för dem själva. Det är ju just de ”tråkiga sätten” som är de som historiskt har fungerat för att minska klassklyftorna. Det är liksom hela idén med fackföreningar att de ska kunna ”kriga” för att använda avtalssekreterarens ord.

Om den unga arbetarrörelsen resonerat på det sättet och fruktat ”stök” så hade vi inte uppnått mycket varken i Sverige eller på andra håll. Det enda som biter på den ekonomiska elit som på alla sätt berikar sig och ökar sin makt är motmakt. Ett av de viktigaste maktmedel som alla lönarbetare har är strejkvapnet. Om det används.

Ett avvikande land?

När jag nuförtiden får frågan om hur jag mår/hur är läget (eller hur det nu formuleras), så svarar jag ofta att det är bra med mig i ”den lilla världen”, alltså då underförstått att jag tycker att det är ordentligt hemskt i ”den stora världen” och att det naturligtvis också påverkar hur jag mår.

Jag tycker alltså att det är ”naturligt” att tycka att det egna livet är ganska ok för det mesta samtidigt som jag känner oro, sorg och ilska över utvecklingen i Sverige och världen. Jag till och med försöker upprätthålla denna skillnad för att inte dras ner i mörker av allt elände i den ”stora världen”. Men är det ”naturligt”? Eller är det kanske snarare ett typiskt men samtidigt avvikande förhållningssätt bland svenska medborgare? I alla fall verkar det så när jag läser en undersökning av tankar om detta i EU-länderna på Europaportalen. Det är alltså EU-kommissionens opinionsundersökning Eurobarometern som genomfördes mellan den 12 januari och den 6 februari 2023 i de 27 EU-länderna, där 26 468 personer tillfrågades i personliga intervjuer. Om undersökningen står det nämligen, bland annat att:

Svenskarna har den mest pessimistiska framtidssynen i EU för ekonomin och jobben i landet. Men på det privata planet hör man paradoxalt nog till de mest positiva.

I undersökningen ställdes frågor om hur de tillfrågades förväntningar var på utvecklingen de kommande tolv månaderna när det gäller:

  • Situationen i [ditt land] i allmänhet?
  • Ekonomiska situationen i landet
  • Sysselsättningssituationen
  • Det egna livet
  • Hushållsekonomin

Både när det gällde situationen i allmänhet, ekonomin och sysselsättningen tillhörde de svenska medborgarna de mest pessimistiska i EU tillsammans med medborgarna i Slovakien. Mellan 50 – 60 procent trodde att det skulle bli sämre. Men när det gällde bedömningen av hur det egna livet skulle bli var det alltså tvärtom. Här svarade bara sex procent av de svenska medborgarna att de trodde att livet skulle bli sämre. När det gällde hushållsekonomin var det 15 procent som trodde att de kommer få det sämre – tydligt under EU-snittet på 24 procent.

Europaportalen skriver:

Detta resultat skiljer sig från de flesta EU-länder där en mer pessimistisk syn på det egna landets framtid korrelerar med en mer pessimistisk syn på den egna framtiden. I Sverige verkar de dystra framtidsutsikterna bara gälla landet och inte en själv.

Värderingsmässigt avvikande

Men oavsett hur man ska tolka denna opinionsundersökning så är det inte en ny kunskap att Sverige på många sätt är ett avvikande land. Så har till exempel forskningsprojektet ”World values survey”, som har samlat data om värderingar i världen sedan 1981, menat att Sverige stuckit ut som rent av extremt.

Politiskt avvikande

Och när det gäller politiska förhållanden eller politiskt beslutade förhållanden har Sverige också blivit ett extremt land. Att ett parti med rötter i nazismen sitter med och styr i bakgrunden över den svenska regeringen är ju en sak som väckt uppmärksamhet internationellt. Men också sådant som att börsbolag kan tjäna pengar på den skattefinansierade skolan, något som vi är ensamma om i världen, bidrar till att Sverige sticker ut.

Apropå det extrema med skolsituationen i Sverige så kunde vi på Rapport igår höra hur flera skolkoncerner använt skolpengen till fastighetsaffärer i miljardklassen. Skolminister Edholm säger då i programmet:

Det är tveksamt med den typen av transaktioner. Skolpengen ska ju användas till skolverksamhet…

Edholm verkar lika skicklig med orden som sin partiledare. Att kalla det ”tveksamt” att använda skolpengen till fastighetsaffärer som berikar ägarna, istället för till skolverksamhet, känns ju minst sagt svagt. Och om skolministern verkligen tycker att skolpengen ska användas till skolverksamhet så är det svårt att förstå både att hon för ett halvår sedan röstade emot begränsningar i vinstuttaget och att hon nu bara vill begränsa vinstuttaget. All skolpeng till skolverksamhet borde betyda att vinstuttag är uteslutet.

Den f.d. stats- och ekonomiministern och partiledaren för socialdemokraterna Magdalena Andersson tar däremot i ordentligt och säger som en kommentar att det både är ”förjävligt” och ”sjukt” och unikt i världen. Vi får hoppas att Andersson och SAP kommer driva denna åsikt med samma glöd ifall de åter får chansen….

Avvikande ekonomisk politik

Enligt ekonomijournalisten Cervenka sticker Sverige också ut när det gäller den ekonomiska politiken. Han skriver i Aftonbladet:

I rädsla för att driva upp inflationen har regeringen hittills suttit på händerna när lågkonjunkturen närmat sig, statens budget gick under 2022 med ett rekordöverskott på hela 164 miljarder kronor. 

Sverige utmärker sig därmed i Europa. Vi är det land där ekonomin spås falla mest under 2023 och samtidigt den nation där politikerna lägger mest pengar på hög. 

Vad som bör göras är förstås en fråga om politisk uppfattning. Men det är lite oklart hur investeringar i att skola om arbetslösa, fixa en dåligt fungerande infrastruktur och se till att människor inte dör i operationsköer skulle kunna leda till okontrollerad inflation. 

Jag tar framförallt fasta på den sista meningen. För det är ju alltid så att när en orättvis fördelningspolitik eller nedrustning ska försvaras så hänvisas det till något som verkar ”objektivt” och innebär att det bara finns en väg fram, även då den vägen är extrem och avvikande.

%d bloggare gillar detta: