Minnet av Mandela.

Nelson Mandela är död och sörjs av människor över hela världen. De mest olika sorters människor som är i en position av att kunna eller behöva uttala sig gör det med positiva ord. Man framhåller hans stora personlighet och betydelse som sammanhållande ledare, att han var en revolutionär frihetskämpe, men framförallt att han i segerns ögonblick utan bitterhet valde försoningens väg. Allt detta är sant. Men det är svårt att inte höja på ögonbrynen inför en del av de personer som nu deltar i hyllningskören. Vi har till exempel:

USA:s förre president George W. Bush som ska åka på begravningen tillsammans med Obama och Clinton. Alla är de representanter för ett land som stämplade Mandela som terrorist ända till 2008 och som alltför länge på olika sätt stödde Sydafrikas regim. Det kan också vara värt att erinra om att Mandela skarpt kritiserade Bushs Irak-krig. Han sa då bland annat:

Det jag fördömer är att en stormakt, med en president som inte har någon framförhållning, som inte kan tänka ordentligt, nu vill störta världen in i en förintelse.

och

Om det finns ett land som har begått obeskrivliga grymheter i världen, är det Förenta staterna. De bryr sig inte.

Sveriges statsminister Reinfeldt deltar också i hyllningskören, men säger inte något om det egna partiets ärelösa historia i förhållande till Mandela, ANC och kampen mot apartheid. Om detta påminner oss istället Åsa Lindeborg i en mycket bra artikel i Aftonbladet.

En annan märklig man i kören (inga jämförelser i övrigt) är Syriens blodige diktator Bashar al-Assad som säger att Mandela var ”en inspiration för frihetskämpar och en läxa för tyranner”. Detta är faktiskt svårt att kommentera.

Det känns då viktigt att påminna om något som Nelson Mandela själv sade efter segern mot apartheid:

I dag är det många som vill vara våra vänner. Men vi glömmer aldrig dem som var våra vänner när vi hade det riktigt svårt.

castromandela2

En av dessa vänner var t.ex. en regim som allmänt hatas i väst, nämligen den kubanska. En kort film om en av grundpelarna i denna vänskap kan du se här. Den handlar bland annat om hur Kuba genom sitt militära stöd till befrielserörelserna i södra Afrika mellan 1975 – 1988 bidrog till apartheidregimens fall genom skyddandet av Angola och Mocambique samtidigt som man bidrog till Namibias befrielse. Läs också mer om detta och kontrasten mellan det kubanska militära stödet till kampen mot apartheid (och därmed för demokrati) och Storbritanniens militära stöd till apartheidregimen i denna artikel.

Störtandet av apartheid var och är en stor historisk framgång. Till detta bidrog både ANC:s och andra rörelsers kamp inne i Sydafrika. Men också den internationella solidariteten, påtryckningarna och pressen från omvärlden. I denna process var Mandela en historisk ledare.

Men som vi vet idag så genomfördes bara ”den ena halvan” av ANC:s program, den som handlade om demokratin. Man lyckades undvika ett blodigt inbördeskrig av den typ som vi kunnat se i Syrien de senaste åren. Men när det gäller den sociala rättvisan befinner man sig snarare ännu längre från målet idag. Den rika vita överklassen lyckades tillsammans med den internationella kapitalismens olika organ som IMF och Världsbanken inte bara bevara sin makt utan dessutom genomföra ett nyliberalt chockprogram. Naomi Klein beskriver mycket bra hur detta gick till och vilka uttryck det tog sig i sin utmärkta bok Chockdoktrinen från 2007 ( s. 247 – 274 om Sydafrika). Rekommenderas varmt!

Detta förtar inte Mandelas storhet eller livsgärning, men det hör till bilden i en sann berättelse om en historisk person. Det visar också vad som återstår. Det förklarar kanske också hur det kan vara möjligt att en gammal revolutionär som Mandela  idag kramas av sådana som Bush eller Bildt.

Intressant?

Bloggat: Bilderblogg, POLITISM

Kajsa Ekis Ekman i DN

Läs andra bloggar om Mandela

Att välja en president eller en lokförare.

Den amerikanske nobelpristagaren i ekonomi (2001) Joseph E Stiglitz skriver igår på SvD Brännpunkt om presidentvalet och utvecklingen vad gäller jämlikhet. Han menar att denna fråga inte debatterats tillräckligt trots att den är så allvarlig:

Ojämlikheten i USA har nått en historisk höjdpunkt. Den är större här än i något annat utvecklat land och den ökar. Vår växande klyfta beror inte enbart på marknadskrafterna. Regeringsinsatser, eller avsaknaden av sådana, har spelat en stor roll för att skapa och upprätthålla dessa orättvisor.

Stieglitz riktar sin kritik främst mot Mitt Romney. Han menar att Romneys attityd varit att ”Jämlikhet bör vi endast prata om i slutna rum”. Han tar  ställning för att rösta mot Romney eftersom han menar att dennes politik ”skulle leda till ett mer kluvet samhälle, ett samhälle som äventyrar vår framtid”.  Samtidigt innebär ju konstaterandet om den ökande ojämlikheten även en faktisk kritik av den nuvarande regeringen, vilket understryks då han skriver:

Vår regering gör mindre nu än den gjorde förr för att korrigera dessa ojämlikheter – och mindre än vad andra länder gör. Det handlar inte bara, som en del antytt, om omfördelning utan om att se till att de som sitter på toppen bär sin rimliga del av skattebördan. Att få ordning på detta är inte en fråga om avund. Det handlar om kalla, hårda ekonomiska fakta. Skattesmitning och låga skatter på kapitalinkomster – och den förstärkande effekt det har på ojämlikheten – försvagar vår ekonomi och förvränger vår resursfördelning.

Han kritiserar också skarpt en hel del myter som känns bekanta även i vårt land, t.ex. att:

de rikas framgång sprider sig neråt”,

de rika är jobbskapare och det blir fler jobb om de blir rikare”,

”marknader är självreglerande och effektiva, därför är varje regeringsingripande i marknaden ett misstag”

”kostnaderna för att minska ojämlikheten är för höga.

Visst låter det bekant?

Stieglitz menar att ”Dessa myter ställer till med skador långt bortom ekonomin” och att t.o.m. demokratin korrumperas så att ”Det håller på att bli mer av en dollar/en röst än en person/en röst”.

Men Stieglitz ser alltså Romney som det mest onda i detta amerikanska presidentval.

För mig som utomstående betraktare är det ändå svårt att känna någon riktigt intresserad entusiasm över utgången av det amerikanska presidentvalet. Jag minns en klok vän som en gång använde bilden att valet av president i USA är som att välja lokförare. Rälsen ligger ju där den ligger…

Och om man betänker att den mycket lilla gruppen av mycket rika kommer fortsätta ha samma makt både i samhället som helhet och över de politiker som de finansierat och att det militärindustriella komplexet kommer fortsätta styra över USA:s utrikespolitik oavsett president så tycker jag att det ligger mycket i den bilden.

Emellanåt har jag t.o.m. känt mig lite irriterad på den stora bevakningen av detta val i Sverige, åtminstone över den okritiska hovreporter-attityd som präglar de ledande medierna där inget sägs om de många odemokratiska faktorer som finns: lågt valdeltagande och faktiskt utestängande av stora grupper av fattiga, röstande på en vardag, röstmanipulation, pengarnas makt över propagandan, den låga debattnivån o.s.v. Samtidigt är det ju som bloggaren Annarkia skriver att:

Med tanke på det inflytande USA har över såväl kultur som ekonomi och numera även utrikespolitiken är det inget att förundras över. Egentligen borde vi få lov att delta i ett val som kan påverka vår egen situation.

Men jag är ändå glad att jag slipper rösta i detta val  där man för att citera bloggaren Mattias Lundbäck på Den hälsosamme ekonomisten ska välja mellan:

…. en kandidat som lovat guld och gröna skogar, men som kört landet ännu längre ner i dyn, och en kandidat som lovar att rätta till problemen, utan att kunna förklara hur.

Hans slutsats av detta blir:

Om man är amerikan finns det bara ett rationellt val och det är att inte välja alls. Som protest mot särintressenas dominans över politiken och retorikens dominans över förnuftet.

Personligen tror jag nog att jag istället skulle ”kasta bort min röst” genom att rösta på någon av de mer eller mindre okända kandidater som finns men som vi sällan hör om. Det finns ju faktiskt socialister och gröna politiker även i USA, även om de har svårt att göra sig hörda.

Däremot kommer jag nog ändå känna mig mer ledsen ifall Romney skulle vinna. Inte för att det kanske skulle göra så stor skillnad mot den faktiska politik som Obama fört. Men för att det skulle vara ett uttryck för att tilltron till en mängd osunda och reaktionära föreställningar (kvinnofientliga, rasistiska, homofoba, bokstavstroende, miljö-ignoranta och anti-intellektuella) har stärkts bland vanligt folk.

Apropå detta ser jag i DN att Kristdemokratiska ungdomsförbundets internationella sekreterare är i USA tillsammans med sex partikamrater och kampanjar för den republikanske utmanaren Mitt Romney. Det är ett faktum som borde spridas ordentligt i Sverige i förhoppningen att KD verkligen ramlar ur den svenska riksdagen i nästa val!

För övrigt ser jag att min blogg emellanåt följs av en del människor från USA. Det skulle vara intressant att ta del av era tankar och synpunkter på situationer i det stora landet ”over there”!

BloggatRöda Berget, Annarkia1, Annarkia2,  Den hälsosamme  ekonomisten

Media: SvD, Aftonbladet, DN

Intressant?

Två presidentval.

Att det kommer att bli presidentval i USA, där det avgörs om Obama ska få sitta kvar, vet nog varje svensk.  Obama har gjort många av dem som han först gav hopp mycket besvikna. Själv minns jag att jag slets mellan att faktiskt bli berörd av den folkliga rörelse som kampanjen för Obama uttryckte innan han valdes och de tvivel på några större förändringar som jag hade. Tyvärr besannades mina tvivel. Ändå känns det som en skrämmande tanke att Romney,  en inskränkt och ignorant reaktionär, krigshetsare och klimatförnekare, skulle kunna bli president i denna militära supermakt på dekis.

I svenska medier finns en mycket respektfull attityd till detta val. Man hänger med i bedömningar om vem som ”vann” den senaste TV-debatten, men några kritiska eller mot själva systemet kritiska röster hörs inte. Därför vill jag verkligen puffa för ett inlägg av Anders Romelsjö på bloggen Jinge där han tar upp åtta argument för att dessa val har stora demokratiska brister, så stora att man med fog kan diskutera om de alls kan kallas demokratiska.

Hugo Chavez

I skuggan av den stora grannens presidentval sker ett annat val längre söderut på den amerikanska kontinenten. Det är 18 miljoner venezuelaner som går till val för att välja president redan nu på söndag. Även i dessa val utmanas en sittande president, i detta fall Hugo Chavez. Denne har för övrigt uttryckt en förhoppning om att Obama ska vinna sitt val.

Apropå bedömningar av om ett val är demokratiskt eller inte så har lustigt nog en f.d. USA-president, Jimmy Carter, uttalat sig om valen i Venezuela. Han sa:

 Av de 92 val som vi har övervakat, skulle jag säga att det är ett faktum att valprocessen i Venezuela är den bästa i världen.

När det gäller beskrivningar av den svåra och komplicerade situation som råder i detta land vill jag även här rekommendera annan läsning än stormedia. Först en mycket informativ artikel av Fransisco Contreras på bloggen frasse, sen en artikel av journalisten Dick Emanuelsson i veckotidningen Flamman och till sist en artikel av Mark Weisbrot i Guardian: Varför USA försöker demonisera Venezuelas demokrati. Hans artikel avslutas:

Venezuela är en del av den ”latinamerikansk våren” som har skapat den mest demokratiska, progressiva och oberoende grupp av regeringar som regionen någonsin har haft. De arbetar tillsammans och Venezuela har fast stöd bland sina grannar. Detta är den förre presidenten av Brasilien, Lula da Silva, förra månaden: ”En seger för Chávez är inte bara en seger för folket i Venezuela, men också en seger för alla människor i Latinamerika … denna seger kommer att vara ännu  ett slag mot imperialismen . ”

Sydamerikas stöd är Venezuelas bästa garanti mot fortsatta försök av Washington – som fortfarande spenderar miljontals dollar i landet förutom okända hemliga medel – för att undergräva, delegitimisera och destabilisera demokratin i Venezuela.

Media: Financial Post, Aftonbladet, Expressen1, Expressen2, Globalportalen, SvD, DN

Läs andra bloggar om USA-valet

Intressant?

Apropå Romney: amatörmässigt att säga det man tycker?

Den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney har hamnat i så kallat blåsväder efter ett uttalande som smygfilmades när han pratade inför ett gäng av rika donatorer. Han sa att det är 47 procent av befolkningen som stödjer Obama eftersom de är ”beroende av staten”, ” ser sig själva som offer”, ” tror att det är statens uppgift att ta hand om dem”, ”anser att de har rätt till sjukvård, mat, bostad och allt möjligt”. ” Det är människor som inte betalar någon inkomstskatt” sa skattesmitaren Romney. Hans slutsats var därför att:

vårt budskap om lägre skatt är inte relevant för dem. Jag kommer aldrig att klara av att övertala dem att ta ansvar för sina egna liv.

Ja, det kan man ju kalla öppet klassförakt, en sorts klasshat uppifrån, som är mycket tydligt, även om Romney utan att ta avstånd från innehållet i det sagda uttalat att det ”inte var så elegant”.

Jag läser att Erik Åsard i samband med detta säger att Mitt Romneys valkampanj ” är otroligt amatörmässig”. Förmodligen syftar det inte bara på detta uttalande. Men en sak som jag inte kan komma ifrån är att det tydligen är amatörmässigt att säga det man faktiskt tycker.

Någon sådan typ av amatörmässighet kan man ju inte beskylla vår nuvarande högerregering för. Här har vi en högerregering som till och med använder uttryck från Olof Palme i sin regeringsdeklaration. Bloggaren Försöksåsikter skriver och påminner om den 28-årige Fredrik Reinfeldt som i boken ”Det sovande folket” skrev:

Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.

Han var ärligare då Reinfeldt. Och definitivt mer ”amatörmässig”.

I ett samhälle med olika klasser är det inte möjligt att utforma en politik som i alla avseenden gynnar alla. Därför måste högerpolitik som gynnar dem med makt och pengar naturligtvis sminkas vackert. Det går inte att säga öppet att man ska gynna de redan rika och klämma åt de fattiga, arbetslösa eller sjuka. För att genomföra en sådan politik behövs bland annat mycket politiskt smink. Därför har vi idag en ”proffsig” högerregering” som gör allt för att låta som socialdemokrater.

Det sorgliga då är att vi har en socialdemokratisk ”opposition” som också låtsas som om det kan finnas en politik för ”alla” och verkar vilja framstå som duktigare än moderaterna i att vara moderater.

PS: Tillagt nästa dag:

Jag ser idag (torsdag) att Petter Larsson i Aftonbladet tar ett liknande grepp. men han lyckas dessutom hitta ett modernare uttalande från Reinfeldt i en stund av ”amatörmässig ärlighet”. Kolla!

Intressant?

Media: SvD1, SvD2, Expressen, DN, Aftonbladet

Bloggat om Romney: Försöksåsikter, Kildén&Åsman,

Ett hjärta rött

Bloggat om den svenska regeringen: Annarkia, Ett hjärta rött,

Ett hjärta rött2.

Läs andra bloggar om Romney

%d bloggare gillar detta: