Regeringen: klantig, skum och ond

Det händer så mycket med Sveriges nya regering och deras ”paradigmskifte” att det är svårt att hänga med i alla svängar. Att beteckna den som både ondsint, skum och klantig är inte någon överdrift. Här några nedslag:

Klantiga

I samband med att regeringen omedelbart svek sina vallöften om ett snabbt el-stöd framstod den inte bara som lögnaktig utan också klantig. Samma sak är det när det nu uppenbaras att EU:s energiministrar i september kom överens om att införa ett vinst-tak för elproducenter. Då skulle 90 procent av intäkter över 180 euro per megawattimme betalas till staten för att sedan omfördelas till elkunderna. Den här lagen började gälla i EU den 1 december 2022, men i Sverige kommer vinsttaket införas först den 1 mars. Det innebär enligt Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionens beräkningar att statskassan missat 6 miljarder under januari och februari.

När energi- och näringsminister Ebba Busch blir utfrågad om detta i SVT skyller hon direkt ifrån sig och säger: ”Jag vill lite strikt hänvisa frågan till finansministern”. Och: ”Det här ligger på finansdepartementets ansvar”. Det var nämligen så enligt Busch att:

Det underlag vi fått….gav vid handen att det bara skulle handla om några hundra miljoner… och där andra frågor har varit mer prioriterade…

Om det stämmer, och om vi bortser från att ”några hundra miljoner” inte låter som en summa att negligera, så blir det ändå knappast bättre av att det är finansministerkollegan som klantat till det. De sitter ju i samma regering.

Skumma

Att vi har ministrar som kommer från verksamheter som de har möjlighet att gynna genom sina nya positioner är skumt i sig. Så kommer till exempel försvarsminister Pål Jonson från vapenlobbyns organisation ”Säkerhets- och försvarsföretagen” (SOFF) och Skolminister Lotta Edholm värvades direkt från styrelserummet i en friskolekoncern och från ett jobb på en lobbyfirma som hjälper välfärdsföretag att bedöma förutsättningarna för att konkurrera framgångsrikt i valfrihetssystem.

När de nu börjar leverera blir det ännu skummare. Inom det offentliga skolväsendet gäller offentlighetsprincipen. Bland friskolorna tycker de icke vinstdrivna skolornas intresseorganisation (Idéburna skolors riksförbund) att det är en självklarhet att alla skolor ska omfattas av offentlighetsprincipen. Men de aktiebolagsdrivna skolornas arbetsgivarorganisation Almega och deras intresseorganisation Friskolornas Riksförbund har drivit på för att deras medlemmar inte ska behöva dela med sig till journalister och medborgare av vad som sker i de aktiebolagsdrivna skolorna.

Nu levererar regeringen genom att slå fast att friskolorna ska undantas från offentlighetsprincipen. Läs gärna mer om detta och vikten av offentlighetsprincipen i en artikel i GP av Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans.

Och i det parti som i kulisserna styr över regeringen genom Tidö-avtal och kanslitjänster så fortsätter de skumma inslagen att välla ut som ur varbölder. Häromdagen var det 12 SD-politiker i Klippan som sparkades ut ur partiet. Några var öppna nazister. Uteslutningen innebar att inte bara föreningens ordförande utan hela den lokala styrelsen uteslöts. Till SVT säger den lokala före detta ordföranden: ”Är vi uteslutna? Det har jag inte fått veta” och fortsätter:  

Det här är djupt problematiskt för demokratin. Vem skulle våga bilda en majoritet med SD när de vet hur toppstyrt partiet är?

Ett i sig intressant yttrande att fundera över för de partier runt om i landet som bildar majoritet med hjälp av SD

Onda

Ondskan, den negativa människosynen och mobbingmentaliteten uttrycks tydligt i en 30-minuters-intervju med migrationsminister Malmer-Idegard. Läs gärna en genomgång och kritik av denna i en artikel på eFolket.

Ett av flera, bland alla mobbarbeslut som finns i Tidö-avtalet, är beslutet att utreda möjligheten att kunna återkalla permanenta uppehållstillstånd. Det låter ju som en logisk motsägelse att kunna återkalla något som är permanent, men det är den sortens logik som den nuvarande regeringen håller sig med.

Det handlar om drygt 300 000 människor i Sverige som idag har permanent uppehållstillstånd. I en intervju för SVT uttrycker Migrationsverkets generaldirektör Ribbenvik förståelse för att dessa människor nu är oroliga. Han får nu inte heller förnyat förtroende som generaldirektör av regeringen och en av de mer uppriktiga SD:arna i riksdagen skriver på twitter: ”Dags att städa upp i Myndighetssverige. Bort med asylaktivister från Verket”,

En av alla falska och innehållslösa fraser som denna regering svänger sig med är att ”vi behöver göra någonting åt integrationsproblemen”. Ingen med minimal inlevelseförmåga kan inbilla sig att människor som kommit till Sverige och känt en trygghet genom att få  permanent uppehållstillstånd skulle bli bättre integrerade för att de nu riskerar att förlora denna trygghet retroaktivt. Men varken medkänsla, inlevelseförmåga, ärlighet eller tilltro till forskning är något som utmärker denna regering. Däremot är deras förmåga att fördjupa redan existerande klyftor mellan olika delar av befolkningen mycket stor.

Beslutet om att försöka införa möjligheten att retroaktivt återkalla permanent uppehållstillstånd påminner på ett otäckt sätt om den indragning av medborgarskap som skedde för judar i Tyskland 1935 genom de så kallade Nürnberglagarna.

En jord för alla

Om jag skulle försöka sammanfatta min politiska uppfattning eller ett ”program” så tycker jag att parollen ”En jord för alla”, skulle vara en bra paroll. Jag önskar naturligtvis både ”ett Uppsala för alla” och ”ett Sverige för alla”, men det räcker inte. Mänskligheten är en. Och alla på jorden skulle och borde kunna leva anständiga liv tillsammans under liknande villkor.

Jag skriver detta därför att det just utkommit en bok med titeln ”En jord för alla”. Den är skriven av Johan Rockström, Anders Wijkman, David Collste och Owen Gaffney. De tillhör alla fyra den internationella rörelsen Earth4All. Jag har varken läst boken (ännu) eller läst på ordentligt om Earth4All, men den 13 februari presenterade författarna boken och sina tankar i en artikel i Expressen.

De börjar med att anknyta till Romklubbens rapport ”Tillväxtens gränser” från 1972, som redan då ifrågasatte den konventionella tillväxten. Sedan konstaterar de att:

Wijkman och Rockström

Människans ekologiska fotavtryck har fortsatt att växa och överskrider nu de planetära gränserna på ett antal områden. Parallellt är demokratin i världen på tillbakagång, ojämlikheten ökar – inte minst i Sverige – och därmed också de sociala spänningarna. Det senare beror enligt författarna på ”en blandning av stigande ojämlikhet, fortsatt djup fattigdom i många länder samt ökande påfrestningar på våra samhällen på grund av uppvärmningen”. 

Men de ser inte utvecklingen som ödesbunden. De anser att ”det är möjligt för hela världens befolkning att nå god livskvalitet inom planetens gränser”. Men det kräver en annan politik:

….. då måste vi bryta med en politik som lett till ökande ekonomiska klyftor, överutnyttjande av många vitala ekosystem och alltför höga utsläpp av växthusgaser.  

De menar också att vi måste ifrågasätta och förändra den materiella konsumtionen:

Att fortsätta öka den materiella konsumtionen bland rika länder och inkomstgrupper på en ändlig planet är en omöjlighet. Kvalitativa indikatorer på välbefinnande bör ersätta tillväxt i BNP som mått för utvecklingen”. 

Det är ju tankar som verkligen står i kontrast till den politik som förs i de flesta länder i världen. Inte minst står det i kontrast till den politik som förs av den nuvarande svenska regeringen. Jag skulle kalla det för en rödgrön vänsterpolitik helt enkelt. Inte så att de vill avskaffa kapitalismen, istället måste ”den fria marknaden hjälpas på traven om världen ska kunna räddas”. Men författarna vill ”gå i riktning mot mer kollektiva åtgärder och mot att balansera marknadens kortsiktighet mot kraven på anständiga levnadsvillkor för folkmajoriteten och i harmoni med naturen”. Som de skriver så innebär det ”ett fundamentalt skifte från det nyliberala tänkande som dominerat politiken de senaste 40 åren”.

Att dessa auktoriteter inom klimat- och miljöforskning uttrycker sådana politiska uppfattningar är naturligtvis mycket positivt för en rödgrön vänstermänniska. Det innebär att de inte ”bara” talar om vad vetenskapen säger om klimat- och miljökrisen. De uttalar nu också politiska slutsatser om vilka samhällsförändringar som är nödvändiga om vi ska lyckas. Samhällsförändringar som med sin riktning innebär konfrontation både med ekonomiska och politiska makthavare.

Vi vill alltså gå åt samma håll. Däremot tror jag att vi skiljer oss åt i hur långt vi vill gå när det gäller att genomföra politiken. Eller, det kanske snarare är så att vi skiljer oss åt när det gäller tankar om vad som är möjligt utan att konfrontera och ifrågasätta själva det ekonomiska systemet och dess maktgrupper. Är det till exempel möjligt att påbörja ett brott med den politik som ökat ekonomiska klyftor utan konfrontationer med dem som gynnas av det nuvarande systemet? Och kommer de att acceptera att få sina kortsiktiga profitintressen ”balanserade”? Det är inte mycket som tyder på det nu. Inte heller en ”accelererad utfasningen av fossilenergi” tycks kunna ske utan åtgärder som är mer än ”hjälp på traven” mot fossilkapitalet. Exxon Mobil och de andra fossiljättarna kommer knappast själva lämna sin strävan efter maximal vinst här och nu, trots allt de vet och vetat i decennier om de förödande verkningarna av sin verksamhet.

Men den typen av skillnader kanske inte spelar så stor roll just nu då det viktiga är att både ”peka ut riktningen” för en rättvis omställning och på alla sätt skynda på utfasningen av fossil energi och omställningen till ett annat levnadssätt.

Och boken kommer jag givetvis att läsa.

”Can´t Buy Me Love”, men….

Idag den 14 februari är det Valentin-dagen eller ”Alla hjärtans dag”. Den form som denna tradition numera tar sig i Sverige är i likhet med många andra traditioner ganska ny. Jag minns den inte från min ungdom, men inte heller när den började etableras.

Precis som andra traditioner är den, eller blir den, en viktig del av vårt ekonomiska system. Jag har skrivit om denna dag, detta samband och dess baksidor i en blogg för tio år sedan. Jag påminns om det när jag hör på radion att ”Svensk Handel” räknar med en tio-procentig minskning av ”kärleksgåvor” i år på grund av dyrtiden. Då dyker den gamla Beatles-låten från min barndom upp i huvudet.

Men visst kan det vara bra med en dag där vi funderar över kärlek. Kärlek kan ju betyda så mycket och yttra sig på många olika sätt. När vi tänker på kärlek så tänker vi i första hand på för oss bekanta och närstående personer. Och det är nog så viktigt. Men kan kärlek vara något större? Jag tror att de flesta religioner menar det. Men jag tänker att också den socialistiska ideologin måste innehålla någon sorts kärlek som är större. En kärlek som handlar om att kunna tro på mänskligheten. Därför ska jag avsluta med ett citat av den belgiska marxisten Ernest Mandel (från 1978) som jag tycker uttrycker en sådan optimistisk kärleksfullhet till mänskligheten:

I sista hand är jag marxist därför att bara marxismen gör det möjligt att fortsätta tro på mänskligheten och dess framtid utan självbedrägeri – trots alla de fruktansvärda erfarenheterna från det tjugonde århundradet, trots Auschwitz och Hiroshima, trots svälten i ”tredje världen” och hotet om kärnvapenförintelse. Marxismen lär oss att inta en positiv attityd gentemot livet och människorna och att tycka om dem utan falska illusioner, i fullt medvetande om de oändliga svårigheterna och oundvikliga bakslagen under de miljoner år som det tagit vår art att utvecklas från apliknande varelser till globala upptäckare och erövrare av rymden. Att erövra medveten kontroll över sin sociala existens har idag blivit en fråga om liv och död för dessa varelser. Till slut kommer de lyckas genomföra den finaste av alla målsättningar: skapandet av en human, klasslös, icke-våldsam världssocialism.”

En stats- och en försvarsminister att uppmärksamma

Förra veckan tog statsminister Kristersson emot sitt andra statsbesök på hemmaplan. Det tycker jag inte vi ska missa bara för att det (av någon anledning) sker utan pressträffar och ”lite under radarn” som statsrådsberedningen uttrycker det till TT. Det var Georgia Meloni, Italiens premiärminister som var på blixtvisit. Hon är ledare för det högernationalistiska partiet med det märkliga namnet ”Italiens bröder” och med rötter i Mussolinis fascism. Med Kristersson skulle hon enligt uppgift avhandla ”EU:s yttre gränser” alltså hur ännu fler människor hellre ska dö på Medelhavet än tas emot i Europa. Se så glad vår statsminister ser ut. Lika glad som när han nyss vandrade vid en betydligt mer bister och lika reaktionärt obehaglig person som Meloni, men i Ankara.

Försvarsminister Pål Jonsson har också uppmärksammats, men det kanske inte nått så många. Han har fått ett pris av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Priset heter Årets Vapenvärvning.  Det delas ut till ”den person som under året gjort den tydligaste övergången från politik- eller myndighetsvärlden till vapenindustrin, eller vice versa”.

Under åren 2013 – 2016 arbetade Pål Jonson som kommunikationsdirektör för Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). SOFF arbetar för att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar för vapenindustrin i Sverige genom att ”långsiktigt och strategiskt påverka framtida handelsförutsättningar” och ”arbeta med marknadsfrämjande processer och aktiviteter”. Därför arbetade man aktivt mot att Sverige skulle skriva under FN:s förbud mot kärnvapen och för större möjligheter för företagen att exportera krigsmateriel till länder i väpnad konflikt, liksom för att få bort ett demokratikriterium för vapenexport.

Pål Jonson får priset som Årets Vapenvärvning ”för att han till rollen som Sveriges nya försvarsminister tar med sig erfarenheter, lojaliteter och kontakter från sitt jobb som kommunikationsdirektör på vapenindustrins lobbyorganisation Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF”.

Sådär, då har de uppmärksammats och lagts i våra minnen.

Ser också att enligt Pollofpolls ligger Kristdemokraterna just nu på 3,9 procent, medan Liberalerna ligger på 3,2. Det betyder att om det varit val idag hade både Kristdemokraterna och Liberalerna åkt ut ur riksdagen. Det kan också uppmärksammas. Skadeglädje är väl också en sorts glädje?

Jordbävningen i Turkiet/Syrien

Vi nås på nyheterna av rapporter om den fruktansvärda situationen i de jordbävningsdrabbade områdena av Turkiet och Syrien. Siffrorna över antalet döda, nu 7000, stiger hela tiden och förödelsen är enorm. Detta är en av de värsta naturkatastrofer som inträffat i området och räddningsinsatser och humanitär hjälp är överordnat allt annat.

Men även i denna situation kommer politiska förhållanden in. Erdoğan-regimen har utlyst undantagstillstånd och många oroar sig för hur detta kommer utnyttjas mot politiska motståndare. Redan har flera personer gripits för att ha lagt ut ”provokativa” inlägg på sociala medier. Frågan om korruption och fuskbyggen av giriga byggherrar är sådant som väcks. Efter jordbävningen i Izmit utanför Istanbul så skapades en ”jordbävningsskatt” som skulle gå till att stärka byggnader och infrastruktur och utveckla beredskapen inför jordbävningar hos både myndigheter och medborgare. Hittills har skatten samlat in medel motsvarande över 4 miljarder euro, men regeringen har aldrig redovisat hur de pengarna använts.

Det är också så att de drabbade områdena på båda sidor av gränsen mellan Turkiet och Syrien domineras av kurdisk befolkning. Keya Izol som är människorättsaktivist och tidigare ordförande i Kurdiska riksförbundet säger till tidningen Arbetaren att ”hjälp till några av de värst drabbade områdena inte når fram” och:

Än så länge har hjälpen bara nått omkring 30 procent, läget hade varit helt annorlunda om den här stora katastrofen inträffat i västra Turkiet. Nu saknar människor mat, tält, filtar och vatten.

Keya Izol menar att den turkiska regimen inte agerar tillräckligt just på grund av att området har en väldigt stor kurdisk befolkning. 

Enligt alla bedömningar är situationen ännu värre på den syriska sidan av gränsen. Det av kurderna administrerade området Rojava är ett av de drabbade. Enligt Rojava-kommitéerna upphör dessutom inte den turkiska regimens aggression mot Rojava ens nu. De rapporterar om artilleribeskjutning mot den jordbävningsdrabbade staden Tel Rifaat i Rojava.

Nu behövs all världens räddningsarbetare till de drabbade områdena. Som enskilda människor kan vi skänka pengar till olika humanitära organisationer för att lindra nöden.

Själv vill jag informera om insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen. Det är en humanitär hjälporganisation, som är självständig, politiskt och religiöst obunden. Den arbetar sedan 1993 med direkt distribution av humanitär nödhjälp till flyktingar och andra behövande i Kurdistan. Den har också möjlighet att verka i de syriska delarna av Kurdistan.

Du kan enklast ge stöd till dem via SWISH 123 40 138 68

Ett 90-årsminne

Det här är Paul von Hindenburg vid sitt skrivbord i rikspresidentpalatset i början av 1932. Bilden ser jag i en väggalmanacka ”BERLINER GESCHICHTE, som vi fått av en tysk vän och som hänger i vår hall.

Hindenburg kom från en preussisk adelssläkt och utbildade sig till militär. Under det första världskriget var han generalstabschef från1916. I presidentvalet 1925 segrade han som de konservativas kandidat med 14 639 000 röster. Den främste motståndaren var då socialdemokraternas kandidat som fick 13 740 000 röster. Hindenburg återvaldes för ytterligare en sjuårsperiod 1932 som kandidat för socialdemokraterna och den politiska mitten. Då var den främste motståndaren i presidentvalet Adolf Hitler.

I november 1932 var det val till riksdagen. Nationalsocialisterna (NSDAP) som i valet i september 1930 hade gått fram mycket backade 1932 med ungefär 2 miljoner röster och fick 196 mandat i riksdagen. Socialdemokraterna och kommunisterna fick tillsammans 221 mandat och var alltså fler än NSDAP. Men saken avgjordes av de borgerliga partierna.

Den 30 januari utsåg Hindenburg Hitler till Rikskansler.

Under bilden på Hindenburg i står det bland annat följande i vår väggalmanacka:

”Denna dag den 4 februari för 90 år sedan, år 1933, utfärdade Hindenburg ´Dekretet av Rikspresidenten till skydd för det tyska folket´, som gjorde det möjligt att upplösa politiska organisationer och konfiskera trycksaker så snart de äventyrade ”den allmänna säkerheten eller ordningen”.

Själva dekretet hade skrivits redan året innan av Franz Von Papen som blev Rikskansler 1 juni 1932 och var chef för det kortlivade och teknokratiska så kallade baronkabinettet. Nu drogs det enligt texten i väggalmanackan ”ur byrålådan för att inskränka mötes- och tryckfriheten avsevärt och gav nationalsocialisterna medel för att bekämpa sina politiska motståndare och konsolidera sin egen makt”.

Det som hände därefter är i sina avgörande stycken numera känd historia. Men lär vi något av historien? Eller upprepar den sig delvis men i nya former?

Begreppet ”whataboutism”

Ett ord som jag i olika debatter stött på alltmer under senare år är ordet ”whataboutism”. Enligt Barbro Fällman, retorikexpert och före detta språkforskare är det ”en argumentationsteknik som går ut på att kritik mot den egna personen/gruppen avfärdas med en jämförelse med något som någon annan har gjort, ofta med syftet att utmåla motparten som en hycklare”.

Att inte svara ärligt på en kritik mot egna ståndpunkter eller ageranden utan istället börja prata om något annat är naturligtvis ohederligt. Den som gillar att diskutera med hjälp av den här typen av ord kan då naturligtvis med full rätt använda ordet ”whataboutism”. Men det vore ju lika enkelt att bara påpeka att det inte var det som samtalet handlade om. Dessutom tycker jag att detta med att debattera via begrepp oftast försvårar många diskussioner.

Men jag tycker mig också ha sett en betydelseförskjutning. Den innebär att ifall man instämmer i en kritik av något men samtidigt påpekar att ”kritikern” hycklar eller är inkonsekvent i sitt stöd eller avståndstagande så anses även det vara ”whataboutism” att påpeka det. Det har jag svårt att förstå.

I maj 2021 skrev jag om det flygplan som tvingades ner över Vitryssland/Belarus därför att det fanns en regimkritiker ombord. Jag skrev att det var ett upprörande maktmissbruk. Men jag tyckte samtidigt att många av dem som reagerade hade varit inkonsekvent tysta 2013. Det var då ett flygplan med Bolivias president Evo Morales tvingades ner av USA i Österrike. Jag minns att det var en del som tyckte att mitt resonemang då var ”whataboutism”.

Den som i samband med Rysslands invasion av Ukraina säger att: ”ja men USA eller Nato då, de har ju också angripit andra länder” utan att ta tydligt avstånd från den ryska invasionen, de gör sig naturligtvis skyldiga till ”whataboutism”. Men jag kan däremot inte förstå varför det skulle vara fel att ta avstånd från alla typer av övergrepp och att kräva den konsekvensen av andra också.

Jag råkade precis läsa om en artikel av Kajsa Ekis Ekman från den 13 mars 2022. Det är en av hennes sista ledarartiklar i tidningen ETC innan hon en månad senare sparkades därifrån. I denna artikel stack Ekis (som vanligt) ut hakan. Hon skrev ”att fördöma Rysslands invasion av Ukraina. Det är självklart.” Men hon påpekade också samtidigt hyckleriet och inkonsekvensen:

”’När Afrikas folk flydde lät ni dem drunkna på Medelhavet och stängde gränserna, när Palestina bombades var det inte tal om sanktioner, när Jemen bombades av Saudiarabien förra veckan och dödssiffran höjdes till 377 000 personer sedan krigets början, då var det ingen som höjde på ögonbrynen, inga extrainsatta möten, tvärtom, ni fortsatte handla med saudierna som om inget hänt.

Hon sammanfattade det med den berättigade frågan: ”är denna selektiva solidaritet en kombination av att offren har rätt färg och att anfallaren är rätt fiende?”

Jag tycker Kajsa Ekis Ekman hade (har) rätt i sin kritik. Säkert finns det de som skulle kalla innehållet i artikeln ”whataboutism”. Men då Ekis samtidigt tog avstånd från Rysslands invasion tycker jag inte det stämmer.

En egen erfarenhet

När Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari förra året var jag tillsammans med några andra vänsterpartister och målade en banderoll med texten ”Ryssland ut ur Ukraina” som användes dagen därpå vid en manifestation i Uppsala centrum. Det kändes bra, för vad det nu var värt. När vi en vecka senare demonstrerade tillsammans med alla andra partier i Uppsala kommunfullmäktige (utom SD) plus många upprörda medborgare, så gick vi i täten med den banderollen. Det kändes också bra, men märkligt. Där gick vi med folk som aldrig synts vid protester mot USA:s, Israels eller Turkiets olika övergrepp. Dessutom ”skyddade” av en polismakt som jag aldrig upplevt så vänlig och hjälpsam i en demonstration tidigare.

Naturligtvis var det bra att nästan alla var eniga mot Rysslands anfallskrig. Men visst var det också, så som Ekis skrev, att det råkade vara ”rätt fiende” och att offret hade ”rätt färg”. Och ganska snart skulle det som vanligt visa sig att vårt stöd och våra tankar såg väldigt olika ut när det gäller övriga slutsatser av detta krig. Sådant som synen på Nato, upprustning, stöd till fredsvänner i Ryssland och så vidare….

Men ställ inte olika stöd mot varandra

Att vi har rätt att kritisera ”selektiv solidaritet” betyder inte att vi kan eller ska ställa olika solidaritetsaktioner mot varandra. Det går ju att vara emot både Rysslands, USA:s, Turkiets, Israels med fleras våld och förtryck men använda sina resurser till att till exempel stödja den folkliga kampen i Brasilien. När det gäller praktisk solidaritet så är det ju så att vi aldrig klarar att skapa band med och stödja alla som behöver vårt stöd. Våra krafter räcker inte till det och olika människor kan göra olika insatser, antingen det är att skicka pengar till läkare utan gränser eller samla förnödenheter till de utsatta i Ukraina. Därför får vi aldrig argumentera mot en typ av riktad solidaritet genom att jämföra med en annan och fråga varför inte den också samlar stöd. Däremot kan vi alltså, som sagt, önska och kräva konsekvens när det gäller ställningstaganden. Utan att behöva bli beskyllda för ”whataboutism”.

%d bloggare gillar detta: