Sossekongressen: till höger om Kungliga Vetenskapsakademin.

I mitt förra blogginlägg tog jag upp ett uttalande från Kungliga vetenskapsakademin där man sa att: Möjligheten att bedriva skolverksamhet i vinstdrivande syfte bör elimineras.”

Inför den nu pågående socialdemokratiska partikongressen har det funnits olika grad av förhoppningar i och utanför socialdemokratin om ett beslut som åtminstone vore ett steg åt rätt håll.

Bildkommentar från bloggen WISTI

Det beslut som tagits kallas nu för en ”kompromiss” i media. Och jag ser socialdemokrater som är glada över en formulering om att ”vinstintresset inte ska vara styrande i välfärden”. Detta är för mig obegripligt. Inte ens moderaterna skulle väl våga uttrycka att vinsten ska vara styrande i välfärden?! Alltså styrande på bekostnad av resultatet. I all affärsverksamhet är naturligtvis vinst styrande, annars vore det inte affärsverksamhet. Det betyder inte att en klok affärsverksamhet fullständigt kan strunta i produktionens kvalitet, då minskar kanske vinsten. Men all verksamhet som styrs av vinst kommer i konflikt med andra behov eller intressen. Det kan vara de anställdas arbetsmiljö. Det kan vara allas vår miljö som ju inte ingår i de enskilda företagens budgetkalkyler. När det gäller vår gemensamma välfärd som handlar om vård, omsorg, fostran och utbildning av människor blir vinstintresset ett speciellt och ännu allvarligare problem än annars. Dessa problem kommer ständigt fram. Kent Werne belyser det t.ex. i en utmärkt blogg där han bl.a. berättar att de 2,3 miljarder (!) som togs ut i vinst från välfärden år 2011 motsvarar lönekostnaden för 5 750 heltidsanställda sjuksköterskor. Eller som i en artikel i AB häromdagen om hur företag skor sig på arbetslösa.

Men vad består då ”kompromissen” i? Jo, om jag förstår rätt så innebär det bara att kommunerna ska få vara med och besluta om nya friskolor, och då kunna säga nej, till skillnad från nu då kommunen bara har yttranderätt till den beslutsfattande skolinspektionen. Stefan Löfven uttrycker det i DN som att det ”är ett gemensamt ansvar för staten och kommunerna när det gäller etablering av skolor”.

Inte mycket till steg framåt tycker jag. Inte alls någon begränsning av vinstmöjligheten. Bara en möjlighet att säga nej till nya företag. En möjlighet som inte kommer användas varken i borgerligt eller i högersosse-styrda kommuner.

Men skolminister Björklund måste naturligtvis delta i det politiska spelet och kallar detta menlösa fjuttbeslut för ”omskakande, en omsvängning av mycket stor magnitud”. Men företagarna inom Academia-koncernen tycks däremot ta det lugnare enligt en reporter på SvD:

”Jag talade just med en representant för Academedia – som driver många friskolor och har en monter här på S-kongressen – och de säger ungefär så här: ”vi startar ändå inte skolor i kommuner där vi inte är välkomna”. En ganska lågmäld reaktion alltså.”

Enligt media är beslutet en uppgörelse mellan vinstkritikerna och partiledningen. Och enligt Expressen gick ”vinstkritikerna upp en efter en i talarstolen och hyllade kompromissen”.

Jag undrar om en skarp kritiker som Daniel Suhonen var en av dem? Det vore mycket nedslående. Men det verkar faktiskt så. En annan socialdemokrat som jag har mycket stor respekt för är Lena Sommestad här ifrån Uppsala. Häromveckan träffade jag henne i samband med ett möte om vinst i välfärden arrangerat av Socialistiskt forum Uppsala. I den diskussionen – efter att ha argumenterat mycket starkt  mot vinst i välfärden – sa hon: ”Om det inte blir ett nej kommer ett stort missmod att sprida sig bland många partimedlemmar”. Nu ser jag Lena uttala sig i ett pressmeddelande från kongressen och bland annat säga att hon ”är glad att Socialdemokraterna i dag gör helt klart att vi vill se avsevärda vinstbegränsningar i välfärden”. Men vilka konkreta beslut klargör detta? Det förstår jag inte. Och jag får det inte att gå ihop med att hon också i samma uttalande säger att: ”S-kvinnor hade önskat ett tydligare regelverk, t.ex. form av ett vinsttak eller krav på att aktörer i välfärden driver sin verksamhet utan vinstintressen”.

Att vänsterpartiet nu står hedersamt ensamma i sitt motstånd mot vinst i välfärden gör inte att förhoppningarna på positiva förändringar efter valet 2014 ökar för min del. Det enda (och det borde inte vara så lite med tanke på det folkliga motståndet) är att delta i och hoppas på den folkliga opinionen utanför partierna.

Intressant?

Bra bloggar om detta ämne: Kent Werne1, Kent Werne2, Kaj Raving, Homo Politicus, Annarkia

Kildén&Åsman

Newsmill

Media: Expressen, SvD1, SvD2, DN1, DN2, AB1, AB2

Arbetet

Dagens Arena

Kommunalarbetaren

Läs andra bloggar om socialdemokratin, välfärden

Debatt om vinst i välfärden i Uppsala.

Exemplen på problem och nackdelar med vinst i välfärden fortsätter att hopa sig. Häromdagen rapporterades på nyheterna om Karlstads idrottsgymnasium som bara la ner mitt under läsåret.

Här i Uppsala ordnas nu en diskussion mellan olika kritiker av vinst i välfärden som kan bli ett tillfälle att samla argumenten och söka vägar framåt för en demokratisk välfärd för alla.

På måndag den 11 mars hålls ett möte på Missionskyrkan, Linnésalen, kl. 19 – 21 med rubriken ”Hur ska vi se på vinst i välfärden?”

Detta diskuterar Lena Sommestad, ordförande för Socialdemokratiska kvinnoförbundet, Ilona Szatmari Waldau, kommunalråd för vänsterpartiet i Uppsala och

Håkan Blomqvist från nätverket Välfärd utan vinst.

Lena Sommestad

Ilona Szatmari Waldau

Håkan B

Håkan Blomqvist

Mötet arrangeras av Socialistiskt forum Uppsala tillsammans med ABF

Uppsala

Intressant?

Läs andra bloggar om välfärden

Lyckat socialistiskt forum i Uppsala och snart dags i Stockholm….

Detta år har föreningen Socialistiskt forum Uppsala i samarbete med ABF genomfört två forum. Det första var i april och det andra i söndags den 11 november.

Nu kan alla som gillar tanken med socialistisk folkbildning och möten inom arbetarrörelsen och vänstern sikta på det stora forumet i Stockholm som går av stapeln på ABF-huset, Sveavägen, lördagen den 1 december.

Arrangörerna skriver att 2011 års forum var det hittills största med mer än etthundra arrangemang. Årets forum kommer ”inte att bli fullt lika stort, men minst lika bra”.

Medverkar under dagen gör bland annat: Göran Greider, Lena Sommestad, Kajsa Ekis Ekman, Frances Tuuloskorpi, Liv Strömqvist, Jonas Sjöstedt, Daniel Suhonen m.fl.

Se programmet för forumet här och boka in en resa till Stockholm den 1 december.

Intressant?

Uppsala

Svåra effekter för vilka, Pagrotsky?

En socialdemokratisk utredning om skattepolitiken som Leif Pagrotsky står bakom har nått media. Den innebär en fortsatt samling på den högerkant som i media kallas politisk mitt. Denna samling illustreras bra av den här bilden: 

Det visar sig nämligen att även Pagrotsky sluter upp bakom den grundläggande moderata politiken. På den borgerliga kanten har detta naturligtvis mötts med glädje. I den liberala lokaltidningen UNT utropade man häromdagen i en ledare att ”Alliansen har vunnit”. För som man skriver:

Oavsett utgången av riksdagsvalet 2014 kommer alliansen och Fredrik Reinfeldt på sätt och vis att stå som segrare.

Att moderaterna med stödpartier kommer att vinna valet oavsett utgången av riksdagsvalet 2014 borde väl åtminstone ses som ett sorts problem för demokratin?

Göran Greider säger om detta till DN:

Det är problematiskt att vi just nu har en situation där det nästan inte finns någon skillnad mellan Socialdemokraternas och Alliansens ekonomiska politik.

Ja för alla som är emot de ökande klyftorna i samhället eller skattesmitarkoncerners möjlighet att göra vinst inom välfärden – för att ta några exempel –  så är det naturligtvis problematiskt.

Pagrotsky menar att det inte går att vrida politiken bort från det samhälle som moderaterna skapat. Han säger till DN att det skulle få ”effekter som är svåra att överblicka, både för den enskilda människan och för samhällsekonomin” om man ändrade på de regler som ”människor ställt in sig på”.

Frågan är vilka människor han pratar om. De sjukskrivna, de arbetslösa, de unga som inte kan få fasta anställningar?  De som arbetar inom vård, skola och omsorg som arbetar hårdare med mindre resurser? Nej knappast. Istället är det de människor framförallt i storstäderna med högre inkomster som man tycks så rädda för att stöta sig med. Pagrotsky säger t.ex. att ”nu finns RUT, många människor har vant sig vid det.” Men vilka människor är det. Jo återigen, i huvudsak  en mindre grupp av högavlönade. Lena Sommestad skriver (i en polemik mot Pagrotsky) mycket bra om detta på sin blogg:

Problemet med RUT är att det är en lösning som ensidigt riktar ljuset mot de hushåll, som har högre inkomst. Även med subvention är det få hushåll som kan prioritera  att betala någon för att till exempel städa….…..Att lägga stora resurser på RUT-avdrag utan att se de behov som finns i de långt flera hushåll, som lever med långt mindre marginaler och ekonomiska möjligheter, är en orimlig politik för ett parti som vill visa alla medborgare samma omsorg och respekt.

Men är socialdemokratin, eller kommer den att vara, ett sådant parti?

För att minska klyftorna, få bort arbetslösheten, stärka välfärden och göra en kraftig miljö- och klimatomställning skulle det behövas en politik som sätter stopp på utförseln av rikedomar till skatteparadisen och stopp för gåvor till de med höga inkomster genom sådant som RUT. Men det behövs också en politik för ett progressivt skattesystem som verkligen tar av de rika och omfördelar inkomsterna. I ett sådant system tror jag att de flesta med låg- och mellaninkomster också skulle acceptera att betala lite mer i skatt, eftersom det skulle bidra till ett bättre samhälle för de flesta av oss.

Media: DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2 , UNT

BloggatLena Sommestad, Kildén&Åsman, Annarkia, Röda Berget, Högbergs tankar, Görans tankar och bagateller

Intressant?

%d bloggare gillar detta: