Överskottsmålet, Borg och flätan.

 Den svenska staten håller sig med något som kallas överskottsmål eller saldomål. Det är ett mål för den offentliga sektorns finansiella sparande som säger att inkomster minus utgifter i genomsnitt ska uppgå till 1 procent av BNP.

Det har funnits kritik mot detta både inom borgerligheten, från vänster och från olika ekonomer. Det verkar som om den kritiken håller på att öka.

Jag tycker att det verkar ligga mycket i kritiken mot att spara i ladorna i den nuvarande ekonomiska situationen. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson tog upp kritiken i sitt 1 maj-tal. Han tyckte att vi borde ”pausa” överskottsmålet och satsa 70 miljarder på offensiva satsningar mot arbetslösheten. Det tycker jag låter vettigt och mer som en åtminstone socialdemokratisk politik än Löfven som mer tycks hoppas på marknaden än på politiken.

Men från en vänsterposition tycker jag inte att frågan om att låna eller inte låna, eller frågan om tekniken kring budgetbalans kan vara det viktigaste. Istället måste frågan om fördelningen av inkomsterna och en annan och mer rättvis skattepolitik som drar in mer pengar till staten och leder till omfördelning vara det avgörande.

Till den ökande skaran av kritiker mot den gemensamma synen i denna fråga hos Borg och Löfven sällade sig i veckan SE-bankens chefsekonom Klas Eklund, med en artikel i FOKUS. Eklund, som tidigare varit chef för Borg då han jobbade på SE-banken som ekonomisk analytiker, passar även på att kritisera Borg för hans frisyr:

För övrigt anser jag att Anders Borg bör klippa sig. Ju närmare han kommer 50 desto mer malplacerad blir hästsvansen. Vi vill väl inte att vår finansminister ska se ut som en övervintrad strandraggare?

En kommentar som nog riskerar att få mer spridning än själva sakkritiken.

Tidigare har jag bara sett en liknande men mer politisk kritik av Borg och hans fläta. Det var på Jinges bilderblogg:

”Anders Borg försöker dölja sin växande flint med en fläta, omsorgsfullt lagd över flinten, flätan är inte ett uttryck för någon slags rebellisk attityd, den är bara ett försök att dölja att han inte är en ungdom längre, samma metod som han tillämpar när det gäller landets ekonomi.”

 

Media: SvD1, SvD2

dagens arena

Intressant?

En stor springnota.

Den kristna biståndsorganisationen Diakonia har startat ett bra upprop som jag gärna vill vara med om att sprida. Man uppmärksammar det faktum att Sverige brutit sitt löfte om att kompensera de fattiga länderna för de klimatskador som Sveriges utsläpp av växthusgaser bidrar till. Så här skriver man:

Till: Sveriges finansminister Anders Borg


·         Sverige släpper ut för mycket växthusgaser

·         Utsläppen drabbar fattiga länder värst, genom exempelvis översvämningar och torka.

·         Sverige har lovat att kompensera klimatskadorna med nya pengar utöver den ordinarie biståndsbudgeten.

·         Sverige har brutit löftet om nya pengar och ”tagit en springnota”.

·         I Sveriges budget för 2014 behöver ytterligare 2 miljarder kronor avsättas till de fattiga ländernas klimatarbete.

·         2 miljarder kronor motsvarar Sveriges del av summan som i-länderna har lovat att betala.

·         Skriv under för att uppmana finansminister Anders Borg att betala klimatnotan!

 

Läs, skriv på och sprid vidare!

Intressant?

 

Multiresistenta bakterier i kyckling och nedskärningar vid Livsmedelsverket…

På onsdagskvällens TV-nyheter ser jag att bakterier av den multiresistenta typen ESBL allt oftare finns i kycklingkött. I Danmark visar prover att nästan hälften av både importerat och danskt kycklingkött innehåller ESBL-bakterier. Bakterierna fanns i 8,6 procent av proverna 2010, men hade ökat till 44 procent 2011. Ganska ruggigt.

Naturligtvis har det här att göra med det stora ämne som handlar om hur vår civilisation behandlar djur och natur, och hur det slår tillbaka mot oss själva. Men jag ska inte skriva om det här och nu. Det finns en annan sak som skaver. I Sverige har vi ju en myndighet (Livsmedelsverket) som efter resurser och förmåga kontrollerar livsmedlen. I det här fallet med ESBL-bakterierna i kyckling är det ett område som man på verket ”håller på att bygga upp kunskapen” om, enligt vad mikrobiologen Mats Lindblad säger till SVT. Viktig kunskap alltså. Som man hoppas att det finns resurser till.

Därför känns det minst sagt ”feltajmat” när jag nästa dag läser i lokaltidningen UNT att man ska göra kraftiga neddragningar just på Livsmedelverket på 38 miljoner kronor. Verket som har 550 anställda, varav 300 här i Uppsala, kommer alltså att avskeda folk.

Anders Staffas som är ordförande för fackförbundet ST på Livsmedelsverket riktar i sammanhanget kritik mot finansministern:

Anders Borg är för snål helt enkelt. Vi får ingen uppräkning av våra anslag som täcker löneökningarna.

Att Borg kan och bör kritiseras instämmer jag i. Men han är inte snål mot alla. Bolagsskatten sänks till exempel till en kostnad av 16 miljarder 2013. Som alltid handlar det istället om vad man prioriterar och hur man fördelar.

Media: UNT, SvD, Aftonbladet, SVT

Uppsala

Intressant?

%d bloggare gillar detta: