Ebba Busch (KD) och vinsterna inom äldreomsorgen

Under den gångna veckan visade Vänsterpartiet i Uppsala i en rapport att 36 miljoner skattekronor tas ut som företagsvinster i kommunens äldreomsorg. Som ett sätt att konkretisera problemet med dessa vinstuttag visade man samtidigt på att dessa pengar till exempel skulle kunna användas till att anställa 96 undersköterskor, eller 72 sjuksköterskor eller 112 vårdbiträden.

Vad svarar då de som försvarar vinstuttag inom välfärdssektorn på detta. Ja i stort sett ingenting hittills. Uppsalaalliansens högsta ansvariga för äldreomsorgen Ebba Busch (KD) uttalar sig i UNT 26 augusti:

Vinsterna som tas ut skattas, och 70 procent återinvesteras i äldreomsorgen. Många av äldreomsorgens privata utförare är kvinnor som tagit lån för att kunna starta eget.

Det är ett ganska fantasilöst försvar. Greppet med att skjuta kvinnliga småföretagare i förgrunden är prövat sedan länge. Varifrån Busch fått uppgiften om att 70 % återinvesteras framgår inte. Dessutom är det inte heller ett tungt motargument om det nu skulle stämma. Det avgörande i så fall är ju vad ”återinvesteringen” används till. Flera av de stora vinstdrivna företagen inom välfärden har haft som affärsidé att återinvestera för att expandera för att senare kunna sälja. Dessutom är det naturligtvis ett demokratiskt problem att några privata utförare har rätt att bestämma över detta med investeringarna inom välfärden. Argumentet om att vinsterna beskattas måste också starkt ifrågasättas då vi t.ex. vet att 2011 betalade 17 riskkapitalägda koncerner i Sverige endast en obetydlig eller inte någon skatt alls.

Ännu mindre sannolik blir den bild som Busch ger av skattebetalande, återinvesterande kvinnliga småföretagare ifall vi bara lite hastigt tittar på företagen inom Uppsalas äldreomsorg.

De vinstdrivna företagens andel i Uppsala är lite drygt 61 %. Men bland dessa är det några som sticker ut, några som tillsammans har 56 % av verksamheten i Uppsala. Några stora företag. Dessa stora företag är Förenade Care, Kosmo, Attendo Care, Aleris och Carema.  Enbart dessa företags vinst är tillsammans 31,5 miljoner .

Förenade Care hade en vinstmarginal på 3,7 % och en vinst på nästan 6 miljoner. Enligt deras egen hemsida fungerar Förenade ”som utvecklingsbolag och moderbolag för fyra företag i Sverige och Danmark, som tillsammans utgör Nordens största privatägda servicekoncern.”

Kosmo är ett företag som började i Hälsingborg på 90-talet och sedan expanderat över hela landet. De hade en vinstmarginal på 4,5 % vilket innebar att de håvade in drygt 7 miljoner i vinst. I sin vinstjakt har de redan dragit på sig klagomål vilket framgår av en artikel om upprörande vanvård i UNT 10 maj 2012 där det framgår att Äldrekontoret ”har konstaterat brister vid alla Kosmos fem vårdhem i Uppsala”.

Attendo Care har en vinstmarginal på 7,3 % och en total vinst på ungefär 10,5 miljoner. De är den största privata aktören inom äldreomsorgen i Sverige, sedan 2006 ägt av riskkapitalbolaget IK Investment Partners med fonderna på skatteparadiset Jersey.

Aleris med en vinstmarginal på 5,2 % och nästan 7 miljoner i vinst ägs sedan 2010 av Wallenbergfamiljens investmentbolag Investor.

Carema med en vinstmarginal på 3,4 % och ungefär 1,5 miljoner i vinst är företaget som efter ett antal skandaler bytte namn till Vardaga. Det ägs av det amerikanska investmentbolaget KKR och det svenska riskkapitalbolaget Triton.

Dessa är de verkliga vinstmaskinerna, företag som ligger långt bort från den idylliska bild av småföretagande som Busch målar upp.

Förutom kommunens egen äldreomsorg som har hand om drygt 35 % av äldreomsorgen i Uppsala och dessa storföretag och riskkapitalbolag som har hand om 56 % så återstår alltså ett antal mindre aktörer som möjligen motsvarar den bild som Busch ger. Av dessa sticker ett företag ut lite extra. Inte för sitt trivsamma namn: Omsorgshuset, utan för sin kraftiga vinstandel på 21,5 %. Att detta kraftiga vinstuttag blev lite för mycket även för Ebba Busch och hennes kompisar visas av det beslut i Äldrenämnden från februari 2014 där avtalet med Omsorgshuset sägs upp på grund av ”allvarliga brister på flera områden”. Företaget som varit aktiebolag sedan 2005 stoppas knappast av detta, utan fortsätter sin verksamhet på andra håll i landet.

Räcker det inte nu?

Uppsala

Intressant?

Läs andra bloggar om välfärden, välfärd utan vinst

Läs en artikel i Aftonbladet om riskkapitalisternas vinster.

Så fick då vapenaffären ännu ett ansikte

Ibland blir vissa förhållanden vad gäller makt i samhället ovanligt tydliga. Jag tänker på söndagens journalistiska avslöjande om att Markus Wallenberg år 2008 personligen via brev till försvarsdepartementet påverkade regeringen Reinfeldt att fortsätta bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. Den 8 mars 2012 skrev jag bloggen Vilka styr över den svenska vapenexporten? Nu kan man säga att den frågan fått ett mycket enkelt och tydligt svar: Markus Wallenberg personifierar i detta fall kapitalmakten.

När denna skandal briserade för drygt två år sedan hände en hel del skrämmande och sorgliga men samtidigt intressanta saker just då och en tid därefter. En del saker värda att minnas:

  • Diverse inblandade högre chefer samt försvarsministern Tolgfors ljög rakt i ansiktet på media. Men alla avslöjades denna gång som lögnare. Tolgfors offrades – regeringen ville som professorn i statsvetenskap Jonas Hinnfors uttryckte det ”isolera skadan till Tolgfors och gå vidare”.
  • Beslutet om den saudiska vapenfabriken (med beteckningen FO:2008/3004/ML) togs på ett regeringssammanträde den 20 november 2008. Närvarande var bland annat den förre Folkpartiledaren Leijonborg. Det bör man minnas när hans efterträdare Björklund – som också kände till affären och erkände det 2012 – nu försöker ha en hög svansföring i frågan.
  • Intressant var också att den lätthet med vilken olika borgerliga politiker och tänkare delar in världen i onda och goda, demokratier och diktaturer, var som bortblåst. En f.d. krigsmaterielinspektör ryckte ut och försökte rädda regeringens ära genom att förneka att Saudiarabien är en diktatur och den nya försvarsministern menade också att det inte på ett enkelt sätt gick att dela in världen i demokratier och diktaturer (en intressant tanke i sig men märkligt att den dök upp just då).

Nå, vad säger då detta om makt? En demokratiskt socialistisk tanke är att den form av demokrati som vi har bör utvidgas så att vi också får inflytande över den ekonomiska makten. Men det handlar då inte bara om att utvidga demokratins inflytande över kapitalmakten. Det handlar också lika mycket om att hindra kapitalet från att styra över demokratin, så som Markus Wallenbergs gjorde i detta nu kända fall från år 2008. Att  Wallenbergarna gör allt de kan för att påverka utifrån sin maktposition kunde vi annars se alldeles nyligen då Jacob Wallenberg i Financial Times på det mest osakliga sätt varnade för konsekvenserna av ett svenskt maktskifte (återgivet i Veckans Affärer) .

PS: Efter att jag skrivit och skickat detta inlägg nås jag av en artikel i Dagens Industri som visar att ytterligare ett ansikte skall läggas till denna skandalösa affär. Det är inte någon storkapitalist, politiker eller byråkrat denna gång utan en del av kungahuset: kronprinsessan Viktoria som genom en resa till Saudiarabien bidrog till dessa affärer.

Läs också i samma ämne på denna blogg: Lögner sekretess och vapenhandel, En krigsmaterielinspektör rycker ut – branden tilltar.

Läs också om Wallenbergarnas inblandning i politiken i ETC eller på den utmärkta bloggen Nere i Söderort

Läs andra bloggar om vapenaffärer

Intressant?

%d bloggare gillar detta: