I huvudet på SD-ledaren Mattias Karlsson

Igår postade jag några tankar om valet här på bloggen. I sammanhanget nämnde jag en text som SD-ledaren Mattias Karlsson lagt ut på ”sociala medier”, som skärmdumpats, inte är en förfalskning och som spridits vida omkring. Det finns anledningar att syna den här texten. Min vän Peter Widén, socialist, pensionerad metallarbetare, Eskilstunabo och en av personerna bakom den utmärkta nättidningen eFolket har gjort det. Jag har fått medgivande av honom att återge hans text här på bloggen.

Först kommer skärmdumpen av det som Mattias Karlsson skrev, därefter följer Peter Widens text:

 

Så låter han, Mattias Karlsson. Vi vet att SD föddes i en nazistisk miljö. Då gamla reaktionära stofiler och SS-veteraner promenerade tillsammans med vilsna skinheads och lade ner kransar för krigarkonungen Karl XII. Jimmie Åkesson och hans drabanter har lagt ner stor möda på att ändra sin image. Konservativa nationalister vill de kallas. Låt gå för det. Men denna konservativa nationalism bär med sej en kärna. En kärna om vi kan se i full dager i Karlssons inlägg. Det handlar om en liten patriotisk skara som ska leda nationen i en existentiell kamp. På liv och död! Nationen är hotad enligt Karlsson.

Vad är detta om inte som taget ur olika fascistledares svammel på trettiotalet. Men låt oss analysera lite närmare vad Karlsson säger.

-”Sverige är riktigt illa ute. Det har vi varit vid flera tillfällen i vår historia. Många gånger har det sett helt hopplöst ut. Vårt land har varit ockuperat av främmande stater, utländska fogdar har förtryckt befolkningen, vi har attackerats och stått ensamma mot en samlad styrka av Europas stormakter och befunnit oss i ett förkrossande numerärt underläge.”

Här når svamlet och okunnigheten oanade höjder. För det första har Sverige aldrig varit ockuperat. Aldrig! Talet om fogdar pekar på att han menar unionstiden under medeltiden då Sverige och Danmark hade gemensam regent och några fogdar hade utländsk bakgrund. Men ”Sverige” (under feodalismen fanns inte nationalstater på det sätt vi idag menar. En furstes domäner följde inga språk eller kulturgränser) var inte ockuperat av ”Danmark”. Området hade gemensam furste. När Gustav Vasa ledde upproret mot Kung Kristian och när Kristian organiserade ”Stockholms blodbad” (då adliga motståndare till Kungen halshöggs) handlade det inte om kamp mellan nationer. Det handlade om kamp aristokrater emellan. Där förvisso båda sidor sökte stöd hos olika lägre klasser, hantverkare och bönder. Gustav Vasa fick med sej dalabönderna. Bara för att efter att han säkrat sin makt vända sej mot dem. Bönderna i Dalarna och Småland undertrycktes med blodigt förtryck.

Ja de arbetande klasserna, bönder, hantverkare och senare lönearbetare, har sannerligen fått utstå det mest grova förtryck. Men inte från några ”utländska ockupanter” utan från den svenska överklassen. På medeltiden och under stormaktstiden från adeln, från och med kapitalismens framväxt också från kapitalägarna.

Det är en historia om klasskamp, Mattias Karlsson. Högerideologer och fascister har alltid förnekat och förträngt klasskampen. Deras budskap har alltid varit att ”nationens” alla klasser har gemensamma intressen och att klasskamp är splittrande och av ondo. Men det kapitalistiska samhället är ett klassamhälle. Fascismens och högerns politik går ut på att de undertryckta klasserna ska acceptera klassamhället och i ”nationens” intresse inte försöka ändra på den orättvisa ordningen.

Men låt oss gå vidare. Hur är det med följande Mattias Karlsson-citat:

”….vi har attackerats och stått ensamma mot en samlad styrka av Europas stormakter och befunnit oss i ett förkrossande numerärt underläge.”

Vad snackar han om? När hände detta? I verkligheten var det så att det var Sverige som under 1600-talet och fram till Kalle dussins död 1718 var en europeisk stormakt. Som ideligen anföll andra länder. Som under det fruktansvärda 30-åriga kriget 1618 -1648 plågade befolkningarna i Tyskland. Sverige hade en allt för liten befolkning för att bära upp den gigantiska militärapparaten och bondebefolkningen fick betala med utskrivningar och beskattning. När Karl XII äntligen fick en kula i huvudet när hans trupper belägrade Fredrikstens fästning i Norge drog många svenskar en lättnadens suck. Historiker har tvistat om det var en kula från fästningen eller en svensk kula som gjorde slut på eländet. Hur det än var med det så låt oss skicka en tacksam tanke till skytten som för 300 år sedan hjälpte till att få slut på Sveriges stormaktstid.

I en intervju har Karlsson enligt Sveriges Radio menat att det var under 1800-talet som Sverige var ockuperat. Om han sagt det så kan man bara ta sej för pannan. Men han är inte ensam om okunnighet i historia. Han är i gott sällskap av Jimmie Åkesson.

När Åkesson i en utfrågning fick några så kallade snabbfrågor (ett i och för sej löjligt inslag i politikerintervjuer) så blev det katastrof. Han fick bland annat dessa två frågor:

1) När fick den svenska flaggan sitt nuvarande utseende?

2) När separerades Finland från Sverige?

Det är säkert många som inte kan svara på rak arm på detta. Det är inget konstigt. Vi har olika intressen och minns inte allt. Men när en partiledare som betecknar sej som konservativ nationalist och kräver att nyanlända ska göra den svenska historien till sin för att kunna bli medborgare inte kan svaret på dessa frågor då är det, milt uttryckt, anmärkningsvärt.

Svaret på den första frågan är 1906 efter att unionen mellan Norge och Sverige upplösts 1905. Innan unionsupplösningen fanns det en norsk symbol i ena övre hörnet.

Åkesson hade inte en susning och gissade hej vilt.

Svaret på den andra frågan är 1809, när Ryssland erövrade Finland. Inte heller här hade Åkesson en susning och hans gissningar var lika vilda. En politisk ledare som kallar sej nationalist och kulturkonservativ svensk har uppenbarligen inte varit i närheten av Runebergs ”Fänrik Ståls Sägner”! Undertecknad famlade efter skämskudde i TV-soffan.

Åkesson ska intervjuas hos Skavlan. Vi har redan fått se utdrag. Han försvarar sin kompis Mattias och menar att det pågår en kulturkamp. Motståndarna är ”68-vänstern” som under många år fått propagera mot nation och nationalism. Med ”sextioåttor” menar man ju oss som var aktiva under det radikala året 1968. Det är sant att sextiotalet vänstervåg hade långtgående effekter. Förändringarna började redan innan 1968. Till exempel kom stora delar av befolkningen att befria sej från illusionen om USA som frihetens fanbärare och en stor del av befolkningen vanns för kritiken mot USA:s krig i Vietnam och för de förtryckta folks frihetskamp. Vi fick också en begynnande feministisk rörelse, En stark opinion för daghem åt alla. Förbud mot barnaga. ”Sextioåttorna” bidrog till radikaliseringen på arbetsplatser och i fackföreningar. Nya lagar på arbetsmarknaden som Las och MBL såg dagens ljus. Med mera. Jimmie Åkesson ser arvet efter 1968 som något som han vill bekämpa. En kamp på liv och död enligt Mattias Karlsson. Det är bra att SD talar klarspråk. Dom demokratiska reformer och värderingar som har sin grund i ”1968” vill SD bekämpa. Och dom drar sej inte för att göra det med ”fake history”.

Peter Widén

Begreppet fascism – tankar och lästips

Med anledning av vad stats- och finansministern sagt om SD diskuteras nu begreppet fascism och om det är en berättigad etikett på detta parti.

Att SD till skillnad från de liknande partierna i Danmark och Norge har en bakgrund i nazism är ordentligt belagt. Men sedan dess har de ju gjort en hel del ommöbleringar och utrensningar, både vad gäller folk och program. Annars skulle de inte haft de framgångar som de haft.

Jag tycker inte det är fel att konfrontera partier med sin historia. Speciellt inte ifall de ljuger om den eller inte har gjort upp på ett ärligt sätt med sådant som de säger sig ta avstånd från. Vänsterpartiets företrädare får ständigt uppleva det och lär inte slippa ifrån det helt så länge man räknar sina historiska rötter till det gamla SKP. På samma sätt måste moderaterna konfronteras med sin falska självbild när det gäller demokratins genomförande i Sverige eller sin negativa syn på Mandela och motståndet mot apartheid i Sydafrika. Eller för den delen Centerpartiet med Bondeförbundets mörka förflutna, när det gäller tankar som låg nära nazismen.

Att då inte SD skulle få konfronteras med sitt nazistiska förflutna, som dessutom ligger mycket nära i tiden, vore befängt.

Men är det korrekt att kalla SD fascister eller nyfascister?

I en artikel om upplösningen av blockpolitiken på den här bloggen skrev jag häromdagen att SD var ett borgerligt parti och citerade Herbert Tingstens bok Nazismens och fascismens idéer som talar om fascismen som just borgerlig. Det var ett sätt att visa på att alla typer av högerpartier är borgerliga enligt Tingstens definition, en definition som jag tycker är seriös. Men det kunde samtidigt tolkas som att jag menar att SD är fascister. Det menar jag inte. Jag tror att man tappar alla nyanser då. SD är ett mycket osympatiskt parti. Det är illa nog som det är. Men det finns det som är värre. Fascism är något värre. Att anse det innebär inte på något sätt att man är mjuk mot SD, men att man ser både likheterna och skillnaderna mellan olika reaktionärer.

Ofta och på många sätt tycker jag att frågan om etiketter är rätt ointressanta. De varken löser eller förklarar speciellt mycket för det mesta. Vi måste ändå alltid argumentera i sak för att ha en chans att lyckas – ibland räcker inte ens det, men ändå.

Anna-Lena Lodenius som har specialiserat sig på att sprida kunskap om olika sorters högerextremism blev tillfrågad om ifall man kan kalla SD ett fascistiskt parti. Och som hon skriver på sin blogg så rullade hennes svar i Ekot hela lördagen. Hon avvisade den etiketten. På sin blogg (läs den) hänvisar hon i sin tur till en artikel av historikern Håkan Blomqvist, författare till flera intressanta böcker om svensk arbetarrörelsehistoria. Läs den artikeln också. Den kanske kräver lite mer av sin läsare. Men det är den värd!

I korthet menar Blomqvist att vi inte ska se fascismen bara som ett ideologiskt fenomen. Den nationalistiska ideologin som tänker sig ”nationen som en etnisk enhet av utvidgad familjetyp som hålls samman av kulturell – ja gärna rentav biologisk – släktskap” räcker inte för att definiera fascism. Detta sätt att se på nationen skiljer sig från den ”civiska” nationsuppfattning där medborgarskapet står i centrum, som uppstod med den franska revolutionen. Men som Blomqvist skriver:

Men ”organisk” nationalism var ingenting förbehållet fascismen utan förenade länge betydligt bredare fält. Öster om Rehn sträckte sig denna typ av nationalism länge långt in i konservativa, liberala och även socialdemokratiska läger. Ja, föreställningen att nationen förenas av etniska fenomen, i form av kulturell och historisk gemenskap – språk, traditioner, seder och bruk, minnen och ursprung – är i själva verket i allra högsta grad levande i stora delar av världen.

Ja även för svenska förhållanden är det ”ett ganska nytt fenomen att betrakta nationen som en rent civisk – medborgerlig – gemenskap.”

Fascismen grundar sig på nationalism men också på:

arsenaler av idéer om styrkans och våldets rätt, ledarvälde och socialdarwinistiska visioner om urval och selektion, avsky mot demokrati, mot olikhet, degeneration och svaghet, för patriarkala ideal, militarism och diktatur. Som samhällspolitiskt fenomen handlade dess strävan om att upprätta en nationell statlig tvångsgemenskap kring den rådande sociala ordningen gentemot utmaningarna från arbetarrörelsen och andra radikala riktningar.

Sverigedemokraterna kan visserligen bli vägröjare för sådana rörelser – och delvis har det väl redan skett – men framförallt skulle det kunna ske ”om de sociala motsättningarna skulle skärpas till öppen kamp.

Men:

Sverigedemokraterna och dess motsvarigheter är inte fenomen av samma art utan ett parlamentariskt främlingsfientligt, opportunistiskt högerparti som ideologiskt slits mellan – eller koketterar med – uttalad nationalism och konservatism.

Så långt Blomqvist om fascismen och SD. En vettig syn, tycker jag.

Till sist vill jag, apropå detta med nationen, rekommendera en artikel av Nina Björk (för vilken gång i ordningen?) som resonerar om detta med nationen och konkurrenskraften. Det är resonemang som både socialdemokrater och vänsterpartister har anledning att ta till sig och lyssna på.

Intressant?

Läs andra bloggar om fascism, sverigedemokraterna

%d bloggare gillar detta: