Våldet mot kvinnor

Idag, den 25 november, är det den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Den instiftades av FN:s generalförsamling år 1999.

Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige – har tillsammans med Örebro universitet kommit ut med en studie som heter ”Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld”. Material till studien samlades in under 2021. 15 000 slumpmässigt utvalda svenska kvinnor mellan 18 och 86 år blev tillfrågade om att medverka i undersökningen ”Kvinnors trygghet”. 44 procent av de tillfrågade svarade.

Den bild som presenteras är både sorglig och skrämmande. Jämfört med en studie för 20 år sedan (Slagen dam) har våldet inte minskat. Några skrämmande siffror:

55% av de svarande kvinnorna hade utsatts för våld av en man efter sin 15-årsdag.

45% har utsatts för våld av en man som de inte haft en relation med.

80% av alla kvinnor mellan 18 och 24 år i undersökningen har blivit sexuellt trakasserade av en man.

När det gäller våld i relationer har:

10% utsatts för våld av en man de lever ihop med.

37% utsatts av en tidigare make eller sambo.

30% utsatts av en ”pojkvän” som de inte bodde ihop med.

Det är upprörande siffror som visar att mycket är kvar i kampen för verklig jämställdhet. Naturligtvis behövs det mer ingripanden från samhället med konsekvenser för förövarna. Det finns också sociala förhållanden som gör våldet mer sannolikt och som vi måste kämpa mot. Men inga aldrig så hårda straff kommer lösa dessa frågor. För i grunden handlar det ändå om det som jag här kallar ”mansrollen”. Vi ska inte lyssna på dem som förlöjligar ”genus-pedagogik”. Tvärtom behövs det mycket mer sådant som befriar barnen från könsroller. Allt som stärker kvinnor på alla platser i samhället och i hemmet kommer också motverka våldet.

%d bloggare gillar detta: