EU, Sverige och vänstern

Inför folkomröstningen om Sveriges inträde i EU 1994 var jag aktiv på Nej-sidan. Jag trodde varken på Ja-sidans skräckpropaganda om hur illa det skulle bli att ”stå utanför” eller på deras locktoner om EU:s välsignelser. Jag tycker fortfarande att det var rätt att säga nej då 1994. Mycket har tyvärr besannats av det vi befarade. Men kanske var också en del av våra beskrivningar av det som skulle hända överdrivna. Eller åtminstone bortsåg de från att en del av ”EU-politiken” redan införts eller skulle införas av de regeringar vi sen fick, även utan ett EU-inträde.

Men vi blev ju med i EU och i maj ska vi åter rösta till EU-parlamentet. Efter att vi blev medlemmar i EU har alltfler svenskar blivit positiva till unionen. Enligt olika undersökningar ligger stödet nu på mellan 60 – 68 procent, medan motståndet är på ungefär 18 procent.

Vänsterpartiet, som var på Nej-sidan 1994, har inte heller på många år aktivt drivit kravet på utträde, även om det funnits i partiprogrammet. I praktiken kan man säga att kravet varit ”pausat”. Den 8 november 2018 väckte partiledaren Jonas Sjöstedt uppmärksamhet genom en artikel i Dagens ETC. Han argumenterade där för att partiet inför EU-parlamentsvalet 2019 borde ”lägga kravet om EU-utträde åt sidan och markera att det inte är aktuellt i nuläget”. Sjöstedts rubrik var: ”dags att pausa kravet på EU-utträde”. Tyvärr hade någon på ETC istället satt rubriken: ”Jonas Sjöstedt: Därför ska Sverige stanna kvar i EU”, en rubrik som senare ändrades i nätupplagan. Att förorda ett ”pausande” av att driva kravet just nu och att säga att vi (för tid och evighet) ”ska stanna kvar” är ju inte riktigt samma sak. I det förslag till valplattform inför EU-valet som lagts fram av Vänsterpartiets partistyrelse står det: ”Vänsterpartiets grundläggande kritik av EU kvarstår men det är inte aktuellt för oss att driva frågan om EU-utträde nu.” Detta har väckt starka reaktioner både inom Vänsterpartiet och i en bredare vänster. Kanske bidrog rubriken om att ”stanna kvar” till att trigga debatten mer än nödvändigt. Men uppenbarligen är det tillräckligt provocerande för många på vänstersidan att ifrågasätta att vi ska driva kravet på utträde här och nu och i förhållande till det aktuella parlamentsvalet i maj. Därför några olika funderingar här. Är det viktigt (och överordnat) att driva utträdeskravet nu?

Handlar inte om utträde

Valet till EU-parlamentet handlar inte om ifall nationen Sverige ska vara medlem eller inte, det är en fråga som, om den ska resas, avgörs i landet och av den svenska riksdagen. Därför är det inte heller meningsfullt att lägga tonvikten vid att vi vill lämna i samband med en valkampanj till EU-parlamentet. Då är det viktigare att tala om för dem som vi vill ska rösta på vänsterns kandidater, vad vänstern vill åstadkomma i EU-parlamentet. Att förklara hur en EU-kritisk inställning tar sig uttryck i krav som reses. Hur vi anser att länderna inom EU tillsammans ska agera för att göra något åt den helt avgörande klimatfrågan eller hur antidemokratiska och nationalistiska krafter inom EU ska bekämpas.

Då och nu

Att från början vara mot att gå med i en union behöver inte med nödvändighet betyda att det nu (efter att ha varit med i 23 år) är det bästa alternativet att lämna. Att gå ur är en betydligt svårare process än att från början inte alls gå med. Det som skedde innan folkomröstningen om Brexit och det som sker nu i Storbritannien har påverkat mig. Nej-kampanjen dominerades av högerns olika delar och visade på många och skrämmande inslag av rasism. Mitt intryck är inte att vänstern eller några progressiva positioner har stärkts genom Brexit, tvärtom. Den svenska Folkrörelsen Nej till EU hade och har fortfarande en paragraf i sina stadgar som säger att organisationen är ”antirasistisk” och alltså inte öppen för rasister eller rasistiska organisationer. Det var en viktig och insiktsfull paragraf även om de EU-kritiska rasisterna var få då 1994. Ny Demokrati –  det då största rasistpartiet i riksdagen –  var inte mot EU.

Nu är ju inte en svensk folkomröstning aktuell idag. Men med Brexit som erfarenhet tycker jag att vi också måste fundera över hur vi ställer krav beroende på sammanhang. Hur använder andra rörelser kravet och vilka är styrkeförhållandena. Det finns frågor där den rasistiska ytterhögern har haft samma krav som vänstern. Kravet på stopp för vinster i välfärden var ett sådant (gemensamt) krav innan SD-ledningen ändrade sig efter några bättre middagar ihop med företrädare för den svenska kapitalistklassen. Det hindrade oss inte från att driva kravet och det var heller inte något problem. Men en folkomröstning och rörelse för att lämna EU i Sverige idag skulle också ha en stark slagsida åt rasism eller nationalism. Detta går inte att bortse ifrån när vi diskuterar hur och när kravet på utträde ska användas.

Vi vet också att många helt avgörande frågor kräver samordning över gränserna och internationell solidaritet oavsett EU. Situationen för vänstern i Europa ser mycket olika ut i olika länder. Men det är viktigt att stärka samarbetet med andra vänsterkrafter i Europa och driva gemensamma krav och strategier. Hur framtiden för EU eller vänstern i Europa kommer att se ut vet ingen. Kanske rasar EU ihop? Vårt långsiktiga mål måste i alla fall vara att tillsammans med vänstern i Europa och i EU skapa ett annat (rött) Europa. Sker det bäst genom att vänstern i varje land, och var för sig, nu driver kravet om att lämna? Jag tror inte det.

Kanske rasar EU ihop?

EU eller de egna borgarna, högern och ”kapitalförsvararna”

Kajsa Ekis Ekman har i två artiklar (en ledarartikel och en debattartikel i Dagens ETC) gått till storms mot tanken på att inte driva EU-utträdet nu. Hon skriver bland annat att ”många är förbannade på försämringar utan att veta att EU är orsaken”. Visst har EU lett till många försämringar. Men motsatsen är också sann, nämligen att många försämringar vi fått inte alls beror på EU utan på svenska makthavare. Systemet med vinster i välfärden eller det skattefinansierade och alltmer ojämlika friskolesystemet har till exempel genomförts av ”våra egna” politiker. De ökande klassklyftorna har också bland annat gjorts möjliga genom stora skattesänkningar för de rika och minskad kapitalbeskattning. För att nu bara hastigt nämna några exempel.

Ekis skriver också i samma artikel: ”På vilket sätt har Sverige fått mer jämlikhet än Norge och Island?” Det är en konstig fråga på två sätt. För det första har jag inte uppfattat att någon av dem som förordar ”pausande” anser att det blivit bättre inom EU. Men framförallt är väl den intressanta frågan ifall det har blivit bättre i Norge eller Island utanför EU? Jag tror inte att det är några avgörande skillnader till det bättre eller sämre. Samma reaktionära politik har drivits fram överallt. Om Sverige imorgon skulle lämna EU så skulle vi ju ha samma blåbruna riksdagsmajoritet som skulle stå för samma pådrivande av klassorättvisor, främlingsfientlighet och krigshets.

När Mikael Nyberg skriver i Aftonbladet att: ”EU är ingen räddning ur nationell inskränkthet” så är det naturligtvis sant. Men en kampanj för utträde räddar oss inte heller ur ”nationell inskränkthet”, rasism och främlingsfientlighet. Det är en egen kamp mot egna fiender. Och de fienderna finns i vårt eget land.

På detta sätt kan kravet på utträde ur EU faktiskt skymma istället för att belysa de viktiga politiska frågorna. Frågan om att stå utanför oavsett politiskt innehåll eller styrkeförhållanden i övrigt, ger sken av att utträdet i sig löser något.

Att driva eller tycka

Det är också skillnad på att tycka något eller att ha det inskrivet i ett partiprogram och att aktivt driva det. Vi lägger betoningen olika i olika situationer och perioder. Vänsterpartiet vill till exempel ”bryta kapitalets makt” och ”avskaffa kapitalismen”. Det är ett viktigt perspektiv och en utgångspunkt för en mängd krav som riktar sig mot kapitalismens olika yttringar. Hur mycket och på vilket sätt  frågan om kapitalismens avskaffande ska behandlas i olika typer av kampanjer kan vi ha olika meningar om. Men det är knappast någon som menar att vi ska driva det som frågan här och nu att samla folk kring. Är det inte lite samma sak med EU? Vi är emot EU, men gör vad vi kan för att påverka när vi nu är med. Men kravet på utträde är ju i praktiken pausat inte bara av det faktum att det inte har stöd i riksdagen utan främst därför att det inte har något stort stöd bland befolkningen idag. Vi kan jämföra med stödet till kravet på att ta bort vinster inom välfärden som har ett brett stöd tvärs igenom många partier.

Inställningen till och synen på EU

En del av dem som kritiserat förslaget att Vänsterpartiet nu ska ”pausa/lägga åt sidan” kravet på EU-utträde menar att detta uttrycker en ändrad och felaktig syn på själva EU och dess grundvalar. Detta motsägs delvis av dessa meningar i förslaget till valplattform: ”EU-kritik är en förutsättning för att förändra dagens EU. Partier som har en slapphänt och naiv inställning till EU kommer inte att vara framgångsrika i att genomföra nödvändiga förändringar”.

Men i förslaget står det också att: ”Vänsterpartiet är en del av en bred vänster som vill förändra EU i grunden.” Frågan är ju då ifall detta är realistiskt eller över huvud taget möjligt. Willy Neumann – en debattör i den till Vänsterpartiet närstående tidningen Flamman – skriver till exempel att: ”Lagt EU-fördrag ligger och kan bara ändras i enighet mellan EU:s medlemsländer. När kommer vänstern att styra samtliga EU-länder samtidigt för att kunna skriva ett vänsterfördrag?” Flammans chefredaktör Per Björklund är också mycket kritisk till förslaget om att slopa kravet på utträde. Han menar att det ”inte gör det lättare att formulera en slagkraftig EU-kritik från vänster – tvärtom”. Han skriver dock också: ”EU är en politisk konstruktion och kan som sådan naturligtvis förändras. Men är ett mer progressivt och demokratiskt EU verkligen en mer realistisk idé än att lämna unionen och sträva efter andra former av mellanstatliga samarbeten?” Det ligger en del i  det. Samtidigt tänker jag att vi aldrig vet något om framtiden och att varken ”svexit”, ett reformerat EU eller ”ett rött Europa” verkar realistiskt just nu. Vi måste tillsammans med andra vänsterkrafter kämpa där vi befinner oss (inne i EU) för alla de förändringar eller bromsningar som vi förmår. Vi måste göra det med ett anti-kapitalistiskt och starkt EU-kritiskt perspektiv. Men vi kanske inte ska utgå från att EU-bygget går att ändra ”i grunden”. Däremot ha ett perspektiv mot ett annat (rött) Europa och en annan (socialistisk) värld som bara kan skapas tillsammans med andra folk och med andra vänsterkrafter.

Lämna en kommentar

6 kommentarer

 1. Kerstin Stigsson

   /  29 december, 2018

  Säg mig en sak – varför är Vänsterpartiet inte medlemmar i den kapitalistiska organisationen Svenskt Näringsliv?
  EU är en imperialistisk union. Alltså en kapitalistisk ekonomisk union tillsammans med nationella kapitalistiska stater. Precis som den svenska (nationella) staten är. Båda har till uppgift att skapa så bra förutsättningar för monopolkapitalet både här i Sverige, Europa och utanför Europa. De konkurrerar med andra nationer och ekonomiska unioner. De (EU och den svenska nationella staten) har även till uppgift att bekämpa arbetarorganisationer, såsom facken och politiska socialistiska och kommunistiska partier. EU tillsammans med andra nationers stater (staten godkänner lagarna) sätter upp lagar och regler för splittra arbetarrörelsen genom att sätta arbetarklassen av alla nationer och religioner mot varandra. Detta sker inom landet. Olika lönesättningar och förmåner till företagare som anställer invandare. Kapitalet och den svenska kapitalistiska staten – inklusive (S) – menar att dessa åtgärder är för att få invandrare ut i arbetet men som skapar en konkurrens med arbetare som är infödda eller som har kommit hit för tio femton år sedan eller ännu längre. När dessa perioder går ut så sparkas den tillfälliga arbetaren ut och en ny kommer in. Ganska lönsamt för arbetsgivaren, eller hur? Den svenska staten betalar lönen (och oftast mycket sämre än de skulle haft om de hade haft avtal och fast anställning) för de olika tillfälliga (som inte är tillfälliga) arbeten. Sedan har den kapitalistiska europeiska unionen skapat regler för fri arbetsrörlighet som gör att företagen här Sverige (eller Tyskland, Frankrike, etc) utnyttjar fattiga arbetare i östra Europa där fattigdomen är så mycket större än i västra Europa.

  Vi måste bekämpa hela kapitlet – EU och det svenska kapitalet. Vi ska inte vara med och organisera ett kapital som går ut på att splittra arbetarklassen av alla nationer genom att utnyttja fattiga människor. Att vara med i EU är som om vänstern skulle vara en del av organisationen Svenskt Näringsliv – och hävda att vänstern ska styra den organisationen åt vänster.

  Vänstern har grävt sin egen grav genom att försämra det för arbetarna. De har inte tagit striden mot kapitalet – bara fått igenom reformer som inte kostat kapitalet ett enda rött öre! Det är därför arbetarklassen söker sig till de högerextrema. Arbetarklassen är desillunerad. Och nu vill vänstern styra det kapitalistiska EU. Då kan VP lika gärna på samma gång ansöka om ett medlemskap i Svenskt Näringsliv.

  Gilla

  Svara
  • Hej Kerstin!
   Din kommentar berör ju inte direkt de argument eller funderingar jag framförde i bloggen om vänsterns taktik under EU-valet i maj 2019. Jag vet inte vilken del av vänstern som du tillhör eller sätter ditt hopp till, men uppenbarligen är det inte vänsterpartiet.
   Frågan om att ”gå med i” organisationen Svenskt Näringsliv är ju inte en verklig fråga. Däremot är Sverige oavsett vad vi tycker om det medlemmar i EU. Om du anser att EU och organisationen Svenskt Näringsliv är exakt jämförbara organisationer så förmodar jag att du inte heller tycker att vi bör delta i, eller alls uppmärksamma, valet till EU-parlamentet. Till skillnad från dig tycker jag att det är en skillnad och att vi bör göra vad vi kan för att påverka, bromsa eller – så långt det nu är möjligt – förändra EU.

   Gilla

   Svara
 2. Kerstin Stigsson

   /  30 december, 2018

  Hej Andreas!
  Tack att du svarade. Jag är vänster men lite längre vänsterut än vad du är. Jag är medlem i Sveriges Kommunistiska Parti (ej att förväxlas med Kommunistiska Partiet, f d KPMLr). Sveriges Kommunistiska parti kallades för APK på 80-talet, och APK är en utbrytning från VPK i slutet av 70-talet. Du kan kanske gå in på vår site och/eller läsa vår tidning Riktpunkt. SKP är ett internationellt kommunistiskt parti med bra kontakter med övriga internationella kommunistpartier (som KKE).
  Så långt om mig och SKP.
  Jo, jag anser att ni ska delta i parlamentet, och även delta i valen i EU. Men det ni gör är inte att påverka, bromsa eller förändra EU. EU är en kapitalistisk organisationen, och denna union – precis som Svenskt Näringsliv (men även den svenska nationella kapitalistiska borgerliga statsmakten) – går inte att förändra. Men VP – precis som KKE gör i EU – måste försvåra kapitalets utnyttjande av arbetarklassen, och inte försöka förvalta den kapitalistiska borgerliga unionen..
  Det finns ju socialister idag som vill att vi ska gå ur EU men inte förändra vår egen nationella borgerliga statsmakt till något bättre där makten utgår från folket – och inte från Wallenberg. Vi har en dags demokrati vart fjärde år. Så långt stäcker sig den borgerliga demokratin. Jag anser att detta är ingen demokrati. Det finns absolut ingen demokrati på arbetsplatserna där människor sparkas om de vill bli medlemmar i facket.
  Ni har ett systerparti i Nordirland – Sinn Féin – som absolut inte vill delta i den brittiska borgerliga demokratin men som inte ser några problem med det lika borgerliga EU förtrycker irländarna (både Nordirland och Republiken).
  https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/06/sinn-fein-mp-british-parliament-irish-republicans-brexit
  Det är som Irländska kommunistiska partiet säger – det spelar ingen roll om det är engelsmännen, EU eller den borgerliga irländska regeringen som sitter vid makten. Alla dessa tre statsmakterna har kapitalet bakom sig, och vill ha hela makten. Det är därför de sätter upp lagar och regler, och spelar ut det nationalistiska/religiösa kortet, som splittrar arbetare av nationer och religioner. Så gjorde de i slutet av 60-talet i Nordirland. En social konflikt med krav på demokrati och bostäder och fred blev istället en nationell/religiös konflikt. Jag är förbaskat rädd att den situationen är på väga att kopieras i Europa och i hela världen. Och vi ser hur det är uppe i Nordirland ni. Murar delar in folket. Både seende och ideologiska murar. Arbetarna på var sida om den konflikten hyllar istället sin nation/religion. De borde istället för att gå samman med arbetare på den andra sidan muren och kräva förändringar och förbättringar för arbetarklassen. Precis som NICRA gjorde i slutet 60-talet.
  Vi får inte gå kapitalet till mötes och välja det borgerliga EU – som består av borgerliga nationer – och börja förvalta den borgerliga kapitalismen. Om vi förvaltar kapitalet så är vi inte bättre än det borgerliga kapitalet. Det finns inte något sådan som en ‘snäll och hygglig kapitalism’. Grunden i den kapitalistiska ideologin är girighet och konkurrens.
  Vissa kapitalister är hyggliga och snälla – men de är också ställda under det kapitalistiska systemet som gör att hen tvingas att förtrycka sina arbetare i jakten på vinst.
  Så VP måste vara kvar i motståndet till EU – och motståndet till kapitalismen.

  Gilla

  Svara
  • Hej igen Kerstin!
   Jo jag känner till ditt parti AKP/SKP. Har även under åren haft kontakt med en del av ditt partis medlemmar som Hagel för snart 20 år sedan och er ordförande Andreas på den tiden då han var syndikalist. Politiskt står vi uppenbarligen långt från varandra i en mängd frågor som naturligtvis inverkar även på EU-frågan
   Jag är fortfarande motståndare till EU:s odemokratiska och kapitalvänliga grund. Det är vänsterpartiet också. Frågan handlar om vad vi ska göra här och nu och om ifall kravet på utträde är det som vi ska sätta i förgrunden nu. Du argumenterar ju inte mot det jag skrev i denna fråga utan upprepar mera av kategorin ”allmänna sanningar” och kategoriska påståenden. Jag tror därför inte att vi kommer vidare i någon meningsfull diskussion.

   Gilla

   Svara
 3. Kerstin Stigsson

   /  16 januari, 2019

  Hej Anders,
  I Europa finns det partier som samarbetar med extremhögern för att kunna inneha regeringsmakten. Syriza samarbetar med det högerextrema Independent Greeks (Anel) och Sinn Féin har samregerat tillsammans med det högerextrema DUP i Nordirland. Både Syriza och Sinn Féin tillhör samma grupp som vad Vp gör i EU. Ser du och Vänsterpartiet inte det som ett problem att en hel del vänsterpartier i den gruppen närmar sig extremhögern för att få regeringsmakten?
  https://inter.kke.gr/en/articles/Tearful-analyses-of-the-far-right-and-the-truth-about-the-role-of-the-ruling-left/

  Gilla

  Svara
  • Jo, det tror jag definitivt är ett problem. Vad Vänsterpartiet tänker om detta vet jag inte. Jag ska passa på att fråga om det när Malin Björk kommer till Uppsala för att informera och diskutera om EU fredagen den 25 februari kl. 16:30 på Mumrik.

   Gilla

   Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: