KD-ledaren, logiken och rasismen

Både moderaterna och KD försöker, som det verkar, på olika sätt, kratta manegen för att efter nästa val kunna regera med stöd av SD. De försöker samtidigt också vinna tillbaka de väljare som sökt sig till SD.

Men idag uppstod en liten spricka mellan de två allianspartierna. Moderatledaren sa häromdagen att SD är ett rasistiskt parti eftersom de skyller alla problem på människor som invandrat. Idag kommenterade KD-ledaren detta. Så här lät det på Rapport 1 september:

Ser man strikt till deras program så tycker jag inte att man kan göra det påståendet” – att de är rasister, min anmärkning. Hur förklarade hon då detta? Jo så här:

Det finns ju delar av deras program som bland annat handlar om skattesänkningar eller att arbete ska löna sig och det är inte i sig, det är ju verkligen inte rasism…”

Låt oss fundera över logiken i detta med hjälp av ett övertydligt exempel.

Det tyska nazistpartiet (NSDAP) hade under hela sin existens ett 25-punktsprogram.Skärmklipp Punkt 4 i detta program sa att ”Medborgare kan endast den bli, som är en del av folket. Del av folket kan bara den vara, som är av tyskt blod, utan hänsyn till religion. Ingen jude kan vara del av folket.” Och punkt 8 sa att ”Varje vidare invandring av icketyskar ska förhindras. Vi kräver att samtliga icketyskar som sedan 2 augusti 1914 invandrat till Tyskland omgående ska tvingas lämna riket.” Dessa punkter måste man definitivt kunna beteckna som rasistiska.

Men i programmet fanns också andra punkter som punkt 15 som krävde en ”storskalig utbyggnad av åldringsvården” eller punkt 21 som talade om åtgärder för att höja folkhälsan och förhindra barnarbete. Dessa punkter är ju inte i sig, ”i strikt mening” rasistiska. Skulle man då med KD-ledarens logik inte kunna kalla de tyska nazisternas program för ett rasistiskt program? Det är naturligtvis helt befängt.

Men även SD:s program innehåller rasism. Det är inte lika tydligt som i nazisternas program även om det finns klara likheter i de punkter från NSDAP:s program som jag nämnde ovan. Men i talet om ”nedärvd essens hos varje människa” i principprogrammet finns detta. Likaså i synen på nationen där man ”skiljer på medborgarskap i den svenska staten och tillhörighet till den svenska nationen”. Assimilerad till denna nation kan man bara bli om man ”talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.”

Sen är det ju också så att vi inte bara kan bedöma partier efter deras program utan efter en helhet av handlingar. Partier av den typ som det tyska nazistpartiet var eller den typ som det svenska SD är har också en stor förmåga att dölja och maskera de underliggande avsikterna tills det är dags att ta över. SD:s partisekreterare Richard Jomshof uttryckte denna förmåga mycket bra i ett facebookinlägg:

Eftersom Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i regeringsställning (än) och eftersom media i Sverige inte fungerar som i Ungern, är vi tvungna att anpassa oss till den verklighet som råder här. Det innebär inte minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget”.

Den som studerar utvecklingen i Ungern kan se vad vi skulle få uppleva ifall SD fick chansen.

Handlar KD-ledarens logiska piruetter om något mer än valtaktik? Eller är det kanske också så att det är problem att kalla ett parti som man ligger ganska nära för rasistiskt? För vad är man själv då?

Intressant?

Läs andra bloggar om kristdemokraterna

Läs också ”Kristdemokraterna som vägröjare

%d bloggare gillar detta: