Några positiva saker från 2014

Snart är det nytt år: 2015. På många ställen kan man läsa genomgångar av vad som hänt under året. Jag ska inte göra det. Jag ska inte heller referera vad jag skrivit om under året. Istället försökte jag bara leta efter några positiva händelser som jag skrivit om på denna blogg under 2014:

I januari skrev jag om den grupp av pensionärer som sedan december ockuperade dagcentralen i Hargshamn här i Uppland.
De ockuperade lokalen för att hindra kommunen från att tömma den. Det var en framgångsrik kamp. En första delseger var att de skulle få ha kvar lokalen under 2014. Men senare under året meddelade kommunstyrelsens arbetsutskott att lokalen ska finnas kvar. Dessutom ska Östhammarshem sänka hyran och kommunstyrelsen betala densamma.

Att vi haft fred i 200 år uppmärksammades på flera sätt under året. Det är ju en bra och positiv sak. Jag skrev om detta och om att vi inte heller ska glömma att freden hotats av högerkrafter och överklass men försvarats av arbetarrörelsen t.ex. i samband med unionsupplösningen med Norge 1905


I februari
hade Folkkampanjen för gemensam välfärd ett lyckat möte med Daniel Suhonen som jag skrev ett referat från eftersom inte UNT eller någon annan tidning gjorde det.

I mars briserade den s.k.knäckebrödsskandalen. Det goda med det var att motståndet mot vinst i välfärden
stärktes och att avslöjandet fick även liberaler att reagera. I Uppsalas liberala morgontidning UNT kunde man under rubriken ”Var kommer barnen in” läsa följande på ledarsidan:

De som förespråkar vinstdrivande verksamheter i omsorgen använder marknadsargumentet om självsanering: om det inte fungerar bra kommer ”kunden” att söka sig någon annanstans. Men i en förskola kan ”kunden”, barnet, inte berätta om bristerna och vet inte vad hen bör förvänta sig. Och föräldrarna kan oftast inte söka sig någon annanstans – för det är kö. Marknadsmekanismerna är satta ur spel. Därför bör man ifrågasätta om förskolor alls ska kunna drivas på det här sättet.

I juni gick tåganställda ut i strejk för rätten till heltidsanställningar
vid Öresundstrafiken som efter den senaste underbudsgivningen drivs av den franska multinationella koncernen Veolia. Veolia ville säga upp 252 arbetare för att sedan återanställa 160 på deltid. Positivt var förutom att SECO-facket tog strid att 59 procent av allmänheten stödde de strejkande, men bara 7 procent stödde Veolia.

Att odla är inte bara nödvändigt för vår överlevnad. Det kan vara trevligt och glädjefyllt också. I juli skrev jag om odling här hemma, i Berlin och på Kuba.

I augusti gav Vänsterpartiet i Uppsala ett positivt och konkret exempel på vad vinstuttaget inom välfärden skulle kunna användas till. Man hade räknat ut att de 36 miljoner som tas ut bara i äldreomsorgen i Uppsala skulle räcka till att anställa ytterligare 96 undersköterskor, eller 72 sjuksköterskor eller 112 vårdbiträden.

I oktober kunde vi läsa om kurdernas heroiska kamp för att försvara Kobane mot den vidriga organisation IS. Jag skrev här om den modige journalisten och Uppsalabon Joakim Medin och ett möte som ordnades med honom efter hemkomsten till Uppsala.

I oktober kunde jag också skriva om att det blev bättre när John Bauer-skolorna las ner här i Uppsala och togs över av Stadsmissionens skolstiftelse som är ickereligiös och politiskt obunden men framförallt driver sina skolor utan vinstuttag, man återinvesterar allt överskott i skolan.

I november kunde vi här i Uppsala glädjas (eller ondgöra oss) över ett nytt ljus över Erik Gustav Geijer.

Till sist kunde vi också i november glädjas åt att en mycket tung instans som Riksrevisionen
kom ut med en rapport som bekräftade det som kritiker av vinst i välfärden påpekat sedan länge. Riksrevisionen skrev angående vårdvalet:

Vårdvalet och vårdgarantin har gjort det svårare att uppfylla vårdens principer om likvärdig vård för alla och att de svårast sjuka ska prioriteras. Reformerna har gett förbättrade kontaktmöjligheter med vården och fler vårdcentraler. Men det är främst patienter med mindre vårdbehov och högre socioekonomisk status som gynnats.

Det var några positiva saker det. Hör gärna av dig om andra positiv saker under året som du eller andra skrivit om eller deltagit i!

Uppsala

Läs andra bloggar om 2014

%d bloggare gillar detta: