Stöd mjölkbönderna!

Om man bland annat av miljö- och klimatskäl ser det som en fördel att mat produceras så nära oss konsumenter som möjligt…..

Om man tycker att det är viktigt att hela Sverige ska leva och att vi ska ha kvar några öppna landskap..….

Om man av miljö- och klimatskäl tror att det är viktigt att fler, inte färre människor arbetar i jordbruket  – 1992 var det 19 000 bönder i Sverige, idag 2012 finns det bara ca 5000 bönder kvar – med att ta fram vår mat….

Om man tycker att det är bra att det finns ”betestvång” för svenska kor….

ska man stödja de svenska mjölkbönderna och deras krav!

mjölkbonden

Hemsida: Hela Sverige ska leva!

Media: SR

Facebook: Rädda mjölkbonden

Läs andra bloggar om mjölkbönder

Intressant?

%d bloggare gillar detta: