Mer hjälp till de som redan har – ett uselt förslag.

Den senaste tiden har jag känt mig gladare av att läsa ledarsidorna i vår enda lokaltidning: den liberala UNT. När det gäller hållningen mot sverigedemokraterna har man haft en principiell antirasistisk linje som man inte kan påstå att alla övriga stormedia presterat. Och när det gäller det senaste usla förslaget från regeringen – det om RUT-avdrag för läxhjälp – har man också argumenterat bra.

På tisdag sammanträder riksdagens skatteutskott. Med största sannolikhet kommer förslaget om RUT-avdrag för läxhjälp (till gymnasieelever) att gå igenom, eftersom sverigedemokraterna även i denna fråga stöder regeringen. Mot det lagda förslaget är förutom s, v och mp, skatteverket, skolverket och de bägge lärarförbunden. Dagens ledare i UNT argumenterar också mot , bland annat så här:

Det är anmärkningsvärt att vad som ser ut som ett rent beställningsjobb från starka intressegrupper först har godkänts av regeringen och därefter av riksdagsutskotten. För vad som beskrivs som ett rutavdrag för läxhjälp är ju i praktiken en riktad skattesubvention till de föräldrar som har resurser nog att ge sina barn privatundervisning efter skoldagens slut.

Hur kan Folkpartiet ha släppt fram ett förslag som går på tvärs med de idéer som är grunden i partiets utbildningspolitik

Redan nu kan man få skatterabatt för läxhjälp, men bara om det sker i samband med barnpassning. Med det lagda förslaget blir det även möjligt för gymnasieelever. Det kallar man från moderaterna för ”en precisering”.

Tyvärr tycks inte moderaternas alliansfolk lyssna till några motargument. En riktigt usel argumentation för förslaget kunde man i veckan lyssna till på Aktuell den 22 november. Det var moderaten Henrik von Sydow från skatteutskottet som debatterade förslaget med Ibrahim Baylan (s).

Ett av von Sydows argument lät så här:

Ska vi hjälpa alla, nå alla, då krävs det många som är med och hjälper barn och unga till mer kunskaper.

Detta argument är ju minst sagt märkligt eftersom förslaget INTE kommer innebära att alla nås utan bara en del. Att det krävs många som är med och hjälper till är naturligtvis sant, men inte heller ett argument för att hjälpen bara ska nå några som dessutom redan har mer resurser.

Sen säger von Sydow:

Vi måste göra flera saker samtidigt.

Att man kan eller måste göra fler saker samtidigt är ju inte i sig ett argument för att göra något dåligt, något som ökar skillnaderna mellan eleverna och försämrar resultaten.

Trots detta verkade det som om von Sydow tyckte att det var en väldigt välfunnen formulering för han upprepade den faktiskt fem gånger under den korta debatten! Även när programledaren ställer frågan om man inte skulle kunna lägga de 30 miljonerna som detta kostar direkt till skolan istället svarar von Sydow igen att ”man måste göra flera saker samtidigt” och att det är en ”blygsam summa i sammanhanget”. Att något är en ”blygsam summa” kan ju aldrig vara ett argument för något som leder åt fel håll. Det är snarare ett argument från någon som anar att han gör fel, typ ”jag stal men det var bara en blygsam summa”.

Ytterligare ett (uselt) argument från von Sydow är:

Jag förstår inte varför vi behöver stänga dörrar till mer kunskap för barn och unga

Att istället för att bemöta de sakliga och välgrundade argumenten mot förslaget börja prata om att motståndarna vill förhindra det genom att ”stänga dörrar” bidrar knappast till någon klarhet.

Vad döljer sig bakom alliansens öppna dörr?

En annan dålig argumentation för förslaget kunde man läsa från centerpartisten Annika Qarlsson, som i SvD skrev:

Familjer med hög inkomst kan redan i dag anlita personer för ytterligare läxhjälp. Ibland i form av ”svart” läxhjälp.

Genom att inkludera även läxhjälp i rut-avdraget blir tjänsten mer prisvärd och därför också i högre grad använd av en större del av befolkningen.

Att man ska bidra till att både befästa och förstärka rådande ojämlikhet genom att ge ”riktade skattesubventioner till de föräldrar som har resurser nog att ge sina barn privatundervisning efter skoldagens slut” (för att åter citera liberala UNT) blir inte mer sympatiskt för att fler av dem med resurser kommer att använda sig av det.

Säg nej till detta usla förslag. Folkpartister, lyssna till era kloka liberala partivänner!

Media: GP, SR, AB

Bloggat: Bengt Silfverstrand

Intressant?

Läs andra bloggar om klass

Uppsala

%d bloggare gillar detta: