Fredrik Ahlstedts breda representation.

De senaste två dagarna har det varit artiklar i Uppsalas lokala dagstidning UNT om skolk bland kommunalpolitikerna. Det visar sig att en del politiker har en väldigt hög frånvaro från mötena i Uppsala kommunfullmäktige och att de får sina 20 000 kronor per år oavsett hur mycket de är närvarande på mötena. Moderaterna, som är det största partiet i Uppsala, tycks vara sämst på att närvara. Kommunstyrelsens ganska nya ordförande är moderat och heter Fredrik Ahlstedt. Enligt hans partikamrat Inger Söderberg var han så dålig på att närvara när han bara var en vanlig ledamot att hon blev arg och tillrättavisade honom. Men nu är alltså Ahlstedt ordförande i kommunstyrelsen. I denna egenskap blir han intervjuad av UNT om hur han ser på sina partikamraters skolk. Ahlstedt tycks inte se det som något problem ur någon synvinkel alls. Istället betonar han att det är viktigt med en ”bred representation”. Så viktigt att han på tre minuter hinner upprepa detta 16 gånger. Se intervjun här: Ahlstedts breda representation . Bild och ljud talar liksom för sig själv. Dessutom saknar den inte helt komik.

PS: Ett år senare tycks det komiska inslaget vara borttaget från UNT och ersatt med en vanlig tidningsartikel. Någon kanske tyckte att det var ”för komiskt” . Nu kan man bara se ett inslag här där Ahlstedt upprepande av sitt mantra inskränker sig till tre gånger. Klippnisse?

Intressant?

Uppsala

Media: UNT1, UNT2

Läs andra bloggar om moderaterna

%d bloggare gillar detta: