Att återta kommunal egendom. Exempel från Europa.

I Sverige har det hittills varit svårt att få stopp på privatiseringar och utförsäljning av gemensam, kommunal egendom. Då är det hoppingivande att höra att runt om i Europa håller kanske denna tendens på att vändas. I en rapport från den Europeiska federationen för anställda inom offentlig sektor (EPSU) berättas om verksamheter som nu återförs i kommunal ägo och kontroll. Rapporten ”Re-municipalising municipal services in Europe” (Rekommunalisering av kommunala tjänster i Europa) berättar om hur en mängd tjänster och företag återtagits i länder som Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Finland.  

Som orsaker till att ”rekommunalisera ” (man använder också ordet ”insourcing”) nämner rapporten främst misslyckanden och problem inom den privata sektorn och att man velat minska kostnaderna och öka effektiviteten (det senare lustigt att läsa med tanke på att detta ju brukar vara ett av argumenten här i Sverige för att privatisera).

Intressant?

Läs andra bloggar om privatisering

Blogg: Bengt Silfverstrand

Media: Fri fagbevegelse.no

                 Sekotidningen

%d bloggare gillar detta: