Kultur för vår vackra ändliga planet.

Jag har just börjat läsa boken ”Deras kris, våra lösningar skriven av hedersordföranden för den franska Attac-rörelsen Susan George ( Jag återkommer kanske mer ordentligt till den senare). Hon citerar inledningsvis miljöekonomen Kenneth Boulding som skrivit:

För att tro att ekonomin kan växa i oändlighet på en planet med begränsade resurser måste man vara antingen galen eller nationalekonom.”

Hon använder i inledningskapitlet en metafor med koncentriska cirklar ”hierarkiskt ordnade efter minskande betydelse” där den yttersta och viktigaste i den nuvarande maktordningen är ”finansväsendet” följt av ”ekonomin” sedan ”samhället” och sist ”planeten jorden”.  Hon menar att istället ”Vår vackra, ändliga planet och dess biosfär borde vara den yttersta cirkeln eftersom jordens tillstånd är avgörande för alla de andra cirklarna. Närmast innanför bör det mänskliga samhället befinna sig…” och ”den tredje cirkeln, den ekonomiska, borde utgöra endast en aspekt av samhällslivet ” och ”finansen ….endast utgöra ett bland många verktyg i ekonomins tjänst.”

Jag tänker på det när jag nås av ett youtube-klipp med Claes Eriksson som jag tycker illustrerar den här vinkeln på ett bra sätt. Jag har ju inte riktigt följt eller helt förstått den här Stockholmsdiskussionen om ”kulturvänstern” men jag tycker att det här är både ”kultur” och ”vänster”.  Så som den kultur som försvarar livet alltid är både viktig och nödvändig och radikal (vänster).

Kolla!

intressant

”Ersättning” eller utplundring? Mer om välfärdens gamar.

En artikel av Göran Kärrman.

Henrik Borelius, vd för den privata vårdkoncernen Attendo, plockade 2010 ut en lön som tillsammans med bonus och pensionspengar uppgick till 4,9 miljoner. Nu när koncernen säljs kan han göra en reavinst på uppemot 700 miljoner.

Borelius är (trots eller tack vare detta) också regeringens rådgivare i ”välfärdsfrågor”.

Borelius syster, den f.d. ministern Maria Borelius (M), vars ekonomiska fiffel fick henne att avgå efter en 8 dagar lång tjänstgöring har också en styrelseplats inom Attendo.

Henrik Borelius och hans likasinnade, är det verkliga skälet till den borgerliga regeringens ursinniga privatiseringsiver. Kanske vore det möjligt att med bilden av Borelius framför sig (välklädd, välklippt och trevlig – absolut inget Frankensteins monster) se de människor som skor sig på våra skattepengar. För det är naturligtvis för att TJÄNA PENGAR som dessa privata gamar ger sig in i skola, vård och omsorg.

Glöm allt tal om ”allternativ företagsledning”, ”kompetensutveckling” och all annan snömos som sprids i samband med privatiseringarna; de privata kapitalisterna tar över offentlig verksamhet för att tjäna pengar – så mycket pengar som möjligt.

Vad som händer inom de privatiserade verksamheterna vet vi. Vanvården satt i system.

”Tillväxt genom avregleringar”

Så när statsministern Fredrik Reinfeldt nu tillsammans med de andra privatiseringsivrarna, inom och utom Sverige, nu förespråkar ytterligare ”avregleringar för att skapa tillväxt” så är det Henrik Borelius och Ingvar Kamprad (en annan som snyltar på våra skattepengar) han vill gynna, inte oss vanliga arbetande. Tvärtom, det är vi som skall betala, dels genom skatterna men också genom försämringar av den service vi förväntas få för skattepengarna.

En arbetarrörelse värd namnet skulle naturligtvis göra allt som står till buds för att kasta ut dessa snyltare från den offentliga sektorn. Den av socialdemokratiska partiets verkställande utskott utsedde partiledaren, Stefan Löfven, väljer att tillsätta en utredning…

Intressant

%d bloggare gillar detta: