Orter med olika klass.

Häromdagen skrev jag om landstingsordföranden Weiman här i Uppsala. Han tyckte att det var ett sätt att minska segregationen när det genom vårdvalet blivit fler privata vårdcentraler i höginkomstområdet Luthagen, men bara en landstingsdriven i låginkomstområdet Gottsunda . Jag undrade ifall han och hans väljare hade resonerat på samma sätt ifall det varit tvärtom. Alltför ofta tycker jag att perspektivet när det gäller att ”bryta segregationen” bara är från ett håll. Det är de som är under som betraktas. Det är de som ska ta steg för att bryta segregationen. Sällan vänds det på perspektivet.

Jag tänkte på detta när jag hörde om den bussresa till förorten/villaområdet Solsidan i Nacka som i söndags organiserades av Förbundet  Allt åt alla . Bussresan som kallades för en safari till överklassens bostadsområde blev ordentligt uppmärksammad i media både på TV och i storstadstidningarna DN och SvD. Den väckte också en ilska (hat?) bland en del av de boende som uttrycktes med äggkastning och en polisanmälan mot bussresan.

Området Solsidan är tydligen ett av dessa mycket segregerade områden som inte brukar nämnas när vi talar om bostads-segregering. Oftast brukar istället perspektivet vara det omvända, att titta på, undra över och beskriva områden där det bor många människor med låga inkomster. Om man tänker att det finns ett samband mellan den enes rikedom och den andres fattigdom så är det naturligtvis viktigt att även synliggöra rikedomen och överklassen. Ja, det borde vara av intresse för alla som ärligt vill minska eller avskaffa klassklyftorna. Och i samband med uppmärksamheten kring ”safarin” till Solsidan berättar forskare att själva begreppet klass ”är på väg tillbaka”. Det borde inte heller vara förvånande i en värld där klyftorna ökar.

Personligen har jag i likhet med den bloggande göteborgsaktivisten Anders Svensson lite svårt för ordet hat. Dessutom tror jag att det stöter bort ganska många som annars skulle vara öppna för de resonemang som aktivisterna i Allt åt alla vill nå ut med. Men det kanske är en detalj i sammanhanget. Efter att jag skrivit detta nås jag av en väldigt bra artikel skriven  av Erik Berg på bloggen Approximationer, som resonerar väldigt bra om detta begrepp och en del andra aspekter på detta med klass och boende. Läs!

I en tid när alla tongivande politiker och stormediajournalister ständigt pratar om det som de kallar ”medelklassen i storstäderna” är det viktigt att synliggöra andra grupper och möjliga allianser. En fingervisning om sådana framtida allianser har kanske den senaste tiden blivit synlig genom två olika ockupationer. I Stockholmsförorten Husby har de boende sedan den 15 januari ockuperat kulturhuset Husby Träff för att få behålla det i dessa lokaler. Ockupationen avslutades i söndags och nya förhandlingar kommer inledas. I Dorotea pågår en liknande ockupation av den lokala sjukstugan för att rädda den från nedläggning. Att stödja och bidra till att förena denna typ av folkliga aktioner måste bli en allt viktigare del av den breda vänsterns praktik. Så kan vi kanske när klassbegreppet ”är på väg tillbaka” också genom verkliga folkliga rörelser få bort tramset om ”medelklassen i storstäderna”.

intressant

%d bloggare gillar detta: