Mer ojämlik vård i Uppsala

I ett utmärkt nummer av socialmedicinsk tidskrift ”Vård på lika villkor – drivkrafter och motkrafter” från 2010 påpekar Göran Dahlgren att i ”den internationella sjukvårdspolitiska debatten och forskningen är de kommersiella krafternas negativa effekter för vårdens tillgänglighet sedan länge väl kända.” Det har kallats ”The inverse law of care” /”den omvända vårdlagen”. Han citerar den engelska läkaren Julian Tudor Hart som myntade detta begrepp redan 1971 i den medicinska tidskriften The Lancet:

Tillgängligheten till bra medicinsk vård tenderar att variera i motsatt förhållande till behovet inom den grupp som skall betjänas av vården. Denna lag om det motsatta förhållandet mellan erhållen vård och vårdbehov är mest uttalad när den medicinska vården är som mest utsatt för marknadskrafter och i mindre utsträckning när denna utsatthet är begränsad. Marknadsanpassning av medicinsk vård är en primitiv och historisk föråldrad form och varje återanpassning till denna skulle förvärra den ojämlika fördelningen av medicinska resurser

Men det är denna utveckling vi ser i Sverige idag. Införandet av det s.k. vårdvalet var ett steg i denna utveckling, men många landsting har ändå behållit den demokratiska möjligheten att påverka vårdens lokalisering. Den möjligheten förbjöds av den borgerliga regeringen 1 januari 2010 genom ”Lagen om valfrihet”( LOV).  Göran Dahlgren slutsats om detta var:

Den borgerliga regeringens valfrihetsreformer handlar därför inte i första hand om medborgarnas frihet att välja utan om de kommersiella vårdföretagens rätt till offentlig finansiering av sin verksamhet.”

I dagens UNT 24 januari kan man läsa en artikel om utvecklingen inom Uppsala läns landsting. Andelen av primärvården i Uppsala län som landstinget köper in från privata aktörer har ökat från nio procent år 2005 till 26,9 procent 2010. Och som det blir på en marknad så etableras dessa vårdcentraler främst i höginkomsttagarområdena:

I välbeställda Luthagen finns tre privatägda vårdcentraler medan socialt utsatta Gottsunda har en vårdcentral som drivs av landstinget.”

intressant

%d bloggare gillar detta: