Att minska bilismen i ord eller i praktiken – exemplet Ek och Avesta.

Den 14 januari skrev jag att centern borde byta namn till högern. Men de senaste dagarna har vi sett exempel på (åtminstone) ord som man skulle kunna se som en liten lätt gir åt ”vänster”. Först var det Lööf som sa att c vill erkänna Palestina. Sen kom miljöministern Lena Ek och sa att hon vill minska bilismen, eftersom det är nödvändigt för att uppnå klimatmålen. Och som de skriver på Supermiljöbloggen:

–          Eks syn på trafikutveckling är den som har stöd i forskning, bland annat från Trafikverket. Om målen till 2030 ska uppnås räcker det inte med teknikutveckling och nya bränslen – trafiken i sig måste minska för att inte utsläppsminskningar ska ätas upp av trafikökning. Strängare styrmedel och minskande trafik är enligt Trafikverket enda vägen framåt om målen ska nås.

Men naturligtvis har hon inte stöd av det verkliga regeringspartiet moderaterna och dess trafikminister, vilket framgår av Rapport dagen efter inslaget med Ek. För den moderata trafikministern är ökad trafik bara ett tecken på ”välfärd”. Så tyvärr blir det nog inte mycket mer än ord från miljöminister Ek. Och det är ju oerhört tragiskt. För som det uttrycks på bloggen Bilpolitik:

–          En omställning bort från vägtrafik och den massbilism som bär upp dagens transportsystem är dock inte en fråga om tycke, smak eller ideologi. Det är en fråga om på vilket sätt det ska ske: i tid och under ordnade former eller för sent, i panik, framtvingat av oljebrist och klimatskred.

Men ett uppmuntrande exempel på vad man faktiskt kan göra för att minska bilismen hittar jag på planka.nu som berättar att Avesta kommun kommer införa avgiftsfri kollektivtrafik. Enligt Dalademokraten fattas det definitiva beslutet på bolagsstämman för Dala Trafik men det socialdemokratiska kommunalrådet Lars Isacsson tror att förslaget kommer gå igenom. Bakgrunden till beslutet är både ekonomiska och miljmässiga. Mera sånt!

 

intressant

%d bloggare gillar detta: