Var det alltför jämlikt förut?

I en ny rapport från OECD som jag bara sett som notis i svenska tidningar har man undersökt inkomstfördelning och fattigdom i de 34 industriländerna.

Rapporten ”Alltmer ojämlik” (Growing Unequal?) påvisar ”belägg för en tämligen allmän ökning av ojämlikheten i fråga om inkomster under de senaste två tioårsperioderna”.

Rapporten undersöker om processen påverkat alla OECD-länder på samma sätt, vad som ligger bakom och hur regeringarnas skatter och förmånssystem påverkat utvecklingen.

Enligt en undersökning från 2008 gjord av BBC i de 34 OECD-länder anser två tredjedelar att ”de senaste årens ekonomiska utveckling inte har delats rättvist.” I OECD-rapporten framhåller man mot detta att samtidigt som klyftorna har ökat så har också många människor i Kina och Indien kommit upp ur ”fattigdomsträsket”. Men ojämlikheten, klyftorna har alltså ökat sedan ”åtminstone mitten av 80-talet och förmodligen sedan mitten av 1970-talet.” Man säger också att ökningen av klyftorna är ”en märkbar skillnad, men ej av sådan art att det vore befogat att tala om samhällets sönderfall”.

När det gäller skillnader mellan länder skriver man att ”länder med större inkomstskillnader har också en högre relativ inkomstfattigdom, med endast ett fåtal undantag.”

Det är också så att de rikaste är de som tagit mest: ”Ojämlikheten har – generellt sett – ökat på grund av att förmögna hushåll har klarat sig särskilt bra.” och ”de högavlönade blir ännu högre avlönade” och ”kapitalinkomster och egenföretagarinkomster är mycket ojämnt fördelade och har blivit det ännu mer.”

Att klyftorna har ökat i Sverige vet vi. Jag tog upp detta i en artikel förra veckan (Occupy och de en procenten) på denna blogg.

Och mönstret är alltså i stort sett detsamma i de övriga  industriländerna inom OECD.

Var det då förut alltför ojämlikt, alltför rättvist?  Nej det är i alla fall inte min uppfattning eller erfarenhet. Men värre är ju att utvecklingen går åt fel håll.

Därför finns det all anledning att även denna lördag gå ner på Stora Torget här i Uppsala och förena sig med Occupy Uppsala från kl. 13.

intressant

%d bloggare gillar detta: